Συντάκτης: Μαρία Τσαλίκη

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών από ζώντα δότη

Κριτική της απόφασης CCn° 2020-846/847/848 QPC του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας, της 26ης Ιουνίου 2020

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Ο ύποπτος του εγκλήματος και ο κίνδυνος των ψευδών ομολογιών

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

26 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

5η Μαΐου: Μια ημερομηνία σταθμός για τον ευρωπαϊκό συνταγματισμό

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Συμφωνίες μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας και τα όρια νομιμότητάς τους

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Τα 5 πρώτα βήματα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης για την επίτευξη του «απόλυτου» GDPR Compliance

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπό τον νόμο 4014/11

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς

Νομικά Θέματα 4 μήνες πριν

Διεκδίκηση δεδουλευμένων από τον εργαζόμενο