Ετικέτα: γιώργος ναθαναήλ

Ελληνιστική φιλοσοφία: Η σχολή των Στωικών

Ο θάνατος και η κληρονομιά του Αλεξάνδρου Γ’ Μεγάλου

Ιστορία 1 μήνα πριν

Ελληνιστική φιλοσοφία: Επίκουρος – Ένα πανόραμα στη φιλοσοφική του σκέψη

Ιστορία 2 μήνες πριν

Οι πρόσκοποι της Βέροιας στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου

Ιστορία 3 μήνες πριν

Ο προσκοπισμός στη Βέροια από το 1916 έως το 1921

Ιστορία 3 μήνες πριν

Ξενοφώντος Ιέρων ή Τυραννικός

Ιστορία 4 μήνες πριν

Η ανάκτηση της Μικράς Ασίας από τους Βυζαντινούς: Αλέξιος, Ιωάννης και Μανουήλ Κομνηνός (Μέρος Β’)

Ιστορία 4 μήνες πριν

Η ανάκτηση της Μικράς Ασίας από τους Βυζαντινούς: Αλέξιος Α’ Κομνηνός και Σελτζούκοι (Μέρος Α’)

Ιστορία 5 μήνες πριν

Auctoritas sacrata pontificum, et regalis potestas: η πολιτική θεωρία της Αγίας Έδρας

Ιστορία 5 μήνες πριν

Η χωροδεσποτεία στη Δυτική Ευρώπη το 10ο και τον 11ο αιώνα