2.2 C
Athens
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022
ΑρχικήΕυρώπηΓνωρίζεις τα δικαιώματά σου ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης;


Της Βίκυς Ντζούρβα,

Η Ευρώπη, η Γηραιά Ήπειρος, με ιστορία εκατομμυρίων χρόνων στα εδάφη της, μετρά σήμερα 50 αναγνωρισμένα κράτη, μετά από πληθώρα μετατροπών του υφιστάμενου status quo της. Από αυτά, 27 κράτη έχουν σταδιακά προσχωρήσει στην πολιτική και οικονομική οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του θεσμού που ιδρύθηκε επιτυχώς στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν η επιθυμία για εμβάθυνση της αλληλεπίδρασης κλιμακώνονταν. Την ίδια εποχή, εκτός από τις οικονομικές και πολιτικές καινοτομίες για τη δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς και της προετοιμασίας της νομισματικής Ένωσης, τα κράτη-μέλη επέκτειναν τους τομείς συνεργασίας τους, εμπερικλείοντας θέματα του κοινωνικού πρίσματος. Συγκεκριμένα, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, θεσπίστηκε η ιθαγένεια της Ένωσης, ως συμπληρωματική της ιθαγένειας του πολίτη ενός από τα κράτη-μέλη.

Με την παραπάνω απόφαση, οι πολίτες των συμμετεχόντων της Ένωσης χαίρουν κάποιων δικαιωμάτων, αναγνωρισμένων από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Εργασία και συνταξιοδότηση

Οι πολίτες είναι σε θέση να μεταφερθούν σε χώρα της Ένωσης και να ασκήσουν το επάγγελμά τους, χωρίς άδεια εργασίας. Ακόμη και αν ο εργαζόμενος χάσει τη θέση εργασίας του, διατηρεί τη δυνατότητα διαμονής, εφόσον προηγηθεί η εγγραφή του ως ακουσίως άνεργος και η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στη χώρα υποδοχής. Τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται, καθώς η κατοχή πτυχίων κατοχυρώνεται νομικά. Στο χώρο εργασίας, όλοι οι εργαζόμενοι χαίρουν ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτου καταγωγής, τόσο στα μισθολογικά θέματα, όσο στα κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα. Ιδιαίτερα, προστατεύονται  τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ενώ αναγνωρίζονται και οι γονικές παροχές. Σε καμία περίπτωση, δεν προβλέπεται η στέρηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Τέλος, ο εργαζόμενος που έχει ολοκληρώσει 5 συναπτά έτη στη χώρα υποδοχής, έχει το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής.

Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση  και φορολόγηση, συντονίζονται με διακρατικές συμφωνίες ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και υποδοχής, ώστε να αποφεύγεται η καταβολή φόρου εις διπλούν και η σύνταξη να καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό σύστημα μίας χώρας. 

Εκπαίδευση

Η αλληλεπίδραση στο τομέα της εκπαίδευσης αφορά τόσο τη δευτεροβάθμια, όσο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εφαρμόζονται προγράμματα, όπως το Comenius και το Erasmus+, με σκοπό την εξοικείωση των νέων με την εργασία και διαμονή σε χώρες του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, σπουδαστές δύνανται να συνεχίσουν την επιμόρφωση στη χώρα υποδοχής, με πρακτική άσκηση και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας. Εθελοντικά προγράμματα δίνουν εξίσου την ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ πολιτών, διαφορετικών κρατών.

Υγειονομική ασφάλεια 

Κατά την προσωρινή διαμονή ενός επισκέπτη σε χώρα της Ένωσης, δύναται να χρησιμοποιηθεί η κάρτα ασφάλισης ασθένειας, προσφέροντας πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη του εν λόγω κράτους, με κόστος αντίστοιχου αυτού των πολιτών του. Οι μόνιμοι κάτοικοι εντάσσονται στο σύστημα ασφάλισης της χώρας υποδοχής, ενώ η Κοινότητα σε γενικές γραμμές επιδιώκει τη σύγκλιση στον τομέα της υγείας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αγορές 

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στα προϊόντα και στις υπηρεσίες εντός των συνόρων της, προστατεύοντας πρωτίστως τον ίδιο τον καταναλωτή. Στόχος είναι η ικανοποιητική πληροφόρηση πριν την αγοραστική ενέργεια.

Ταξίδια

Η επίσκεψη χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει πλέον λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς οι πολίτες της ταξιδεύουν εντός συνόρων με την επίδειξή αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ακόμη, αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο αν η χώρα ανήκει στο χώρο Σένγκεν. Χαρακτηριστική είναι η δυνατότητα των πολιτών να απευθύνονται σε οποιαδήποτε πρεσβεία κράτους μέλους της Ένωσης κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την έκταση της σύγκλισης.

Συμπερασματικά, η Κοινότητα επιδιώκει συνεχώς τη διευκόλυνση των πολιτών της, μέσω της συνεχούς διεύρυνσης των τομέων συνεργασίας της. Η επιτυχημένη άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, ίσως, οδηγήσει στο μέλλον σε κοινωνική πίεση των πολιτικών κυβερνήσεων για  επέκταση των τομέων αυτών.


Βίκυ Ντζούρβα

Γεννήθηκε το 2000 στο Αγρίνιο. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την παρακολούθηση συνεδρίων σχετικά με το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαί και τη μελέτη βιβλίων.

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Βίκυ Ντζούρβα
Γεννήθηκε το 2000 στο Αγρίνιο. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, την παρακολούθηση συνεδρίων σχετικά με το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαί και τη μελέτη βιβλίων.