Του Παύλου Πετίδη,

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη καθίσταται ολοένα και περισσότερο ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διαμόρφωσης του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι τα επίπεδα των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην ΕΕ είναι ιδιαιτέρως χαμηλά, ενώ παρατηρείται, παράλληλα, κατακερματισμός των επενδύσεων σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου, όπως στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Παρά, όμως, τις νέες αναταράξεις που η ύφεση στη γερμανική οικονομία ενδέχεται να προκαλέσει, στις 10 Απριλίου 2018, 25 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν δήλωση συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, τα κράτη-μέλη ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα συντονισμένο σχέδιο για την Αrtificial Ιntelligence (ΑΙ) για αυξημένη συνεργασία που θα ενισχύσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου και διασφάλιση της εμπιστοσύνης.

Tο σχέδιο προβλέπει αυξημένο συντονισμό των επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες συνέργειες και τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τώρα μέχρι τα τέλη του 2020 και πάνω από 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Συμπληρώνοντας τις εθνικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ έως το 2020, περισσότερα κατά 70% σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Κρίσιμοι στόχοι του συντονισμού που επιχειρείται, είναι μεταξύ άλλων η συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών για την αξιοποίηση των ευκαιριών από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην Ευρώπη, η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και φορέων καινοτομίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Τεχνητής Νοημοσύνης

Πάνω σε ποιες βάσεις θα επιτευχθεί η συνεργασία αυτή; Στην προσπάθεια αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να δημιουργήσει την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Τεχνητής Νοημοσύνης» και βασίζεται στις συστάσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών και την εφαρμογή επενδύσεων από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI HLEG). Ειδικότερα, τα μέλη της Συμμαχίας θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε συζητήσεις μεταξύ τους και με τους εμπειρογνώμονες του AI HLEG σε ένα ειδικό φόρουμ. Επίσης, θα ζητούνται αναφορές σε συγκεκριμένα (κλειστά ή ανοικτά) ερωτήματα, καθώς και σε σχέδια εγγράφων που καταρτίστηκαν από το AI HLEG στο πλαίσιο ειδικού τμήματος. Ένα τμήμα ειδικών εκδηλώσεων θα ενημερώνει τα μέλη για τις προσεχείς συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιτροπή ή στις οποίες συμμετέχει και τα μέλη θα μπορούν επίσης να δηλώσουν τη δική τους εκδήλωση στην πλατφόρμα. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να συνεισφέρουν με αναφορές και έγγραφα σε μια ανοιχτή βιβλιοθήκη.

Τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συγκρότηση των εθνικών στρατηγικών για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επιτυχία των ευρωπαϊκών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς θα αποτελέσει μια ευρεία πλατφόρμα κινητοποίησης μιας ποικιλίας ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των οργανώσεων καταναλωτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων εκπροσώπων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Στην ουσία, θα συμπληρώνει και θα στηρίξει το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου του AI, ιδίως κατά την εκπόνηση σχεδίων και κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας AI και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής περιφέρειας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εντός αυτού του πολυεπίπεδου φόρουμ διαμόρφωσης στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο της ΕΕ, το συντονισμένο σχέδιο δράσης θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα δρέψει τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης και με σεβασμό των ηθικών αξιών.


Παύλος Πετίδης

Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει πρακτικές ασκήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και προσομοιώσεων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (MUN). Αυτή την περίοδο, πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση στο Παρατηρητήριο για την Κρίση, υπό την αιγίδα του οποίου θα δημοσιεύσει δύο Policy Papers σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.