Κατηγορία: Νομικά Θέματα

Το έγκλημα της παιδοκτονίας

Σύμφωνο συμβίωσης ή γάμος;

Νομικά Θέματα 3 εβδομάδες πριν

Σκέψεις με αφορμή την απόφαση Cour de cassation, 3ème chambre civile, της 30ης Ιανουαρίου 2020: Η επιταγή για χωροταξική νομιμότητα και οι προκλήσεις της ΕΣΔΑ

Νομικά Θέματα 3 εβδομάδες πριν

Ονοματοδοσία τέκνων και ΑΚ 1505 από μια κριτική ματιά.

Νομικά Θέματα 3 εβδομάδες πριν

Αποσυμφόρηση νήσων-Εφικτός στόχος ή ουτοπία;

Νομικά Θέματα 3 εβδομάδες πριν

Ελευθερία της έκφρασης και αναγκαστικός νόμος

Νομικά Θέματα 4 εβδομάδες πριν

Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω διαδικτύου

Νομικά Θέματα 4 εβδομάδες πριν

Δημόσια έγγραφα εθνικών και αλλοδαπών υπηρεσιών. Ποιοι διενεργούν επικύρωση/μετάφραση;

Νομικά Θέματα 4 εβδομάδες πριν

Δημόσια και Διοικητική Σύμβαση: Έννοιες ταυτόσημες;

Νομικά Θέματα 4 εβδομάδες πριν

25ο ετήσιο περιβαλλοντικό συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, Μαδρίτη