12 C
Athens
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΝομικά ΘέματαΗ νομική διαδικασία της συστέγασης και αποσυστέγασης φαρμακείων

Η νομική διαδικασία της συστέγασης και αποσυστέγασης φαρμακείων


Της Ιωάννας Μπινιάρη,

Ένας ειδικότερος κλάδος δικαίου, με τον οποίο δεν ερχόμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μας χρόνων στις Νομικές Σχολές, αλλά παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε καθημερινό επίπεδο, είναι το φαρμακευτικό δίκαιο. Το βασικό νομοθέτημα στο οποίο μπορεί κανείς να ανατρέξει προκειμένου να «εξερευνήσει» τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας είναι ο Ν. 1963/1991, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκσυγχρονίζεται όλο και περισσότερο.

Τα τελευταία χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του εκσυγχρονισμού της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της ανάπτυξης του αριθμού των φαρμακείων σε όλη τη χώρα, πολλοί είναι οι φαρμακοποιοί που επιλέγουν τη συστέγαση φαρμακείων, αποσκοπώντας είτε στο να αυξήσουν τα κέρδη τους είτε στο να μεταβιβάσουν την άδεια λειτουργίας του φαρμακείου τους. Η γενική διαδικασία και οι προϋποθέσεις της συστέγασης ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1963/1991 και στο άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων που ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο, έπειτα από σχετική απόφαση της Περιφέρειας.

Πηγή Εικόνας: pixabay.com

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως είναι ότι τα συστεγασμένα αυτά φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας, η οποία συστήνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και σκοπό έχει την εκμετάλλευση των συστεγαζόμενων φαρμακείων. Στις εν λόγω εταιρείες, οι φαρμακοποιοί πρέπει να οριστούν ως συνδιαχειριστές και να ενεργούν από κοινού, ειδάλλως συμμετέχουν στην επιχείρηση ως εταίροι κατά το ποσοστό που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, οι φαρμακοποιοί είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση νόμου και για τη λειτουργία των φαρμακείων τους, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των ονοματεπωνύμων των αδειούχων φαρμακοποιών στην επωνυμία της εταιρείας και στην επιγραφή του φαρμακείου.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο που χρήζει σημείωσης είναι το γεγονός ότι όταν ιδρύεται εταιρεία με σκοπό την εκμετάλλευση συστεγαζόμενων φαρμακείων, το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας απαιτεί την τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που απλώς συστήνεται μια εταιρεία με σκοπό την εκμετάλλευση φαρμακείου αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης, όταν το κατάστημα όπου φιλοξενούνται τα συστεγαζόμενα φαρμακεία είναι μισθωμένο, τότε μισθώτρια του καταστήματος είναι μόνο η ομόρρυθμη εταιρεία, ενώ όταν τα συστεγασμένα φαρμακεία πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα που λειτουργεί ήδη ένας από τους φαρμακοποιούς, θα πρέπει να τροποποιηθεί το μισθωτήριο, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη συνεννόηση με τον εκμισθωτή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει, επίσης, να δοθεί στο εξής: πριν συσταθεί η εταιρεία εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, για την οποία ορίζεται ένα σύνολο δικαιολογητικών στο άρθρο 218 του Ν. 4281/2016. Έπειτα από τη σύσταση, λοιπόν, ο φαρμακοποιός υποχρεούται εντός μηνός να προσκομίσει το καταστατικό της εταιρείας στη Διεύθυνση Υγείας.

Πηγή Εικόνας: pixabay.com

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο επιλέγεται συχνά η συστέγαση από τους φαρμακοποιούς, είναι η πραγματοποίηση της μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου από έναν φαρμακοποιό σε έτερο φαρμακοποιό. Το συγκεκριμένο εγχείρημα υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν.3918/2011, όπου ορίζεται ότι: «Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Ειδικά στην περίπτωση της παραίτησης του ως άνω φαρμακοποιού, αυτός δύναται να ιδρύσει στο μέλλον άπαξ νέο φαρμακείο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου». Σχετική με το άνω ζήτημα είναι η υπ΄ αριθμ. 1455/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία κρίθηκε ότι είναι θεμιτή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από φαρμακοποιό ενόψει συνταξιοδότησης, καθώς του χορηγείται η δυνατότητα μεταβίβασης της επιχείρησής του.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, έπειτα από αυτή τη σύντομη εισαγωγή στο θεσμό της συστέγασης και αποσυστέγασης φαρμακείων, διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι αρκετά συμφέρουσα στις μέρες μας από επιχειρηματικής απόψεως, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της πελατείας και συνακόλουθα των κερδών, ενισχύει το προφίλ του φαρμακείου και καθιστά πιο εύκολη την εξεύρεση κεφαλαίου για τυχόν εκσυγχρονιστικές επενδύσεις, ενώ οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως προκύψουν, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά και με μεγαλύτερη ευκολία.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • “Συστέγαση και αποσυστέγαση φαρμακείου – Διαδικασία, προϋποθέσεις και τα οφέλη αυτής της επιλογής”, διαθέσιμο εδώ
  • “Νομοθεσία για τα φαρμακεία. Μεταβίβαση Φαρμακείου με την διαδικασία της συστέγασης φαρμακείων”, διαθέσιμο εδώ
  • “Συστέγαση Φαρμακείων: Τι Σημαίνει; Συμφέρει; Ποια Η Διαδικασία;”, διαθέσιμο εδώ

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ιωάννα Μπινιάρη, Αρχισυντάκτρια Κοινωνικών Θεμάτων
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997 και κατάγεται από την Επίδαυρο, όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών και εργάζεται ως ασκούμενη δικηγόρος. Το πάθος της, από μικρή ηλικία, είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και τα ταξίδια. Στον ελεύθερό της χρόνο απολαμβάνει την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και κινηματογραφικών ταινιών αλλά και την ενασχόληση με τη γυμναστική.