14 C
Athens
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΟικονομίαΗ χρήση παραγώγων στη διαχείριση του κινδύνου

Η χρήση παραγώγων στη διαχείριση του κινδύνου


Της Μαρίας Καράμπελα,

Η πολυεθνική εταιρεία Procter & Gamble (P&G), που παράγει καταναλωτικά προϊόντα, εξυπηρετεί 4 δισεκατομμύρια πελάτες σε 180 χώρες και τα προϊόντα της φέρουν πολύ γνωστές ονομασίες, όπως Crest, Tide, Pampers, Gillette και Charmin. Τα προϊόντα αυτά καταναλώνονται σε καθημερινή βάση με αποτέλεσμα οι πωλήσεις και τα κέρδη της εταιρείας να είναι σχετικά απρόσβλητα από τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, και ως εκ τούτου να την καθιστούν μία επιχείρηση με πολύ χαμηλό κίνδυνο κίνδυνο. Μάλιστα, η Vogue Line Investment Survey εκτιμά ότι βήτα της εταιρείας είναι 0,70, που υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος της P&G είναι κατά 30% χαμηλότερος από εκείνον μίας μέσης μετοχής.

Ο χαμηλός κίνδυνος δε σημαίνει, όμως, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, και ως εκ τούτου τα διοικητικά στελέχη της P&G αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στη διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία. Για παράδειγμα, σε έναν πρόσφατο ετήσιο απολογισμό η διοίκηση της εταιρείας περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους κινδύνους που προκαλούν οι μεταβολές στα επιτόκια, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις τιμές των πρώτων υλών. Σε κάθε περίπτωση, η P&G εξετάζει αρχικά την καθαρή έκθεσή της στον κίνδυνο και στη συνέχεια χρησιμοποιεί παράγωγα, όπως δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγές, προκειμένου να αντισταθμίσει και, ως εκ τούτου, να μειώσει τους κινδύνους.

Πηγή εικόνας: middlesexcentre

Ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει την εξής δήλωση: καθώς είμαστε ένας πολυεθνικός οργανισμός που προσφέρει μία ποικιλία προϊόντων, είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους αγοράς, όπως είναι οι μεταβολές των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών των πρώτων υλών/εμπορευμάτων. Οι εκθέσεις σε κίνδυνο αξιολογούνται σε ενοποιημένη βάση προκειμένου να επωφεληθούμε από τη φυσική συσχέτιση και τις δυνατότητες συμψηφισμού των κινδύνων. Με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες, αυτό που κάνουμε είναι να μοχλεύουμε τις εκθέσεις σε κίνδυνο του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου της εταιρείας ως ένα είδος φυσικής αντιστάθμισης και να δίνουμε προτεραιότητα στις πράξεις λειτουργικής αντιστάθμισης αντί στα χρηματοοικονομικά εργαλεία της αγοράς. Στον βαθμό που επιλέγουμε να διαχειριστούμε περαιτέρω τη μεταβλητότητα των καθαρών εκθέσεων, προχωρούμε σε διάφορες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες καταχωρίζονται με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της λογιστικής αναφορικά με τα παράγωγα μέσα και τις πράξεις αντιστάθμισης. Οι χρηματοοικονομικές αυτές συναλλαγές διέπονται από τις πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία, οι οποίες καλύπτουν αποδεκτές εκθέσεις αντισυμβαλλομένων, τα είδη των εκθέσεων, τους τύπους των μέσων και άλλων πρακτικών αντιστάθμισης.

Οι θέσεις μας σε παράγωγα παρακολουθούνται με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών μεθόδων, στις οποίες περιλαμβάνονται η αποτίμηση της αγοράς, η ανάλυση ευαισθησίας και τα υποδείγματα της αξίας-σε-κίνδυνο. Οι έλεγχοι, όσον αφορά στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις θέσεις σε παράγωγα εμπορευμάτων, βασίζονται στο υπόδειγμα «value-at-risk» του Corporate Manager, με ορίζοντα ενός έτους και 95% επίπεδο εμπιστοσύνης. Το υπόδειγμα ενσωματώνει τις επιπτώσεις της συσχέτισης (τον βαθμό στον οποίο οι εκθέσεις κινούνται παράλληλα διαχρονικά) και της διαφοροποίησης (από την κράτηση πολλαπλών νομισμάτων, εμπορευμάτων και παραγώγων επί επιτοκίων), με την προϋπόθεση ότι οι χρηματοοικονομικές αποδόσεις κατανέμονται κανονικά. Οι εκτιμήσεις της μεταβλητότητας και οι συσχετίσεις των παραγόντων της αγοράς, προέρχονται από τα δεδομένα τ+3 RiskMetrics για τις 30 Ιουνίου του 2017. Στην περίπτωση που η RiskMetrics δεν έχει διαθέσιμα στοιχεία, χρησιμοποιείται μία εύλογη προσέγγιση.

Όπως γίνεται σαφές από τον Ετήσιο Απολογισμό της P&G, η εταιρεία δαπανά αρκετό χρόνο και ενέργεια στη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων και με πολύ εξελιγμένο τρόπο. Δεδομένου, όμως, ότι τίποτα δε μπορεί να γίνει χωρίς κάποιον κίνδυνο, τα βήματα που έγιναν σε κάποιες περιπτώσεις για τον έλεγχο του κινδύνου, έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Πράγματι, στη δεκαετία του 1990, η P&G υπέστη τεράστιες ζημιές από πράξεις σε παράγωγα που είχαν διενεργηθεί με την προϋπόθεση ότι θα μείωναν τον κίνδυνο.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • Procter & Gamble’s 2017 Annual Report, p. 29.

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρία Καράμπελα
Είναι 22 ετών, γεννημένη στην Αθήνα. Εισήχθη 2η στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Της αρέσουν οι πεζοπορίες και γενικά οι εξορμήσεις στη φύση, καθώς είναι εγγεγραμμένη στον πεζοπορικό όμιλο Αθηνών.