Ετικέτα: Αναστασία Ερνεάνου

6ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης: Ποινική Δικαιοδοσία, η ανασκόπηση

Η πρακτική της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου

Νομικά Θέματα 1 μήνα πριν

Τα χρονικά όρια της εργασίας

Νομικά Θέματα 2 μήνες πριν

Προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς

Νομικά Θέματα 2 μήνες πριν

Το έγκλημα της αρπαγής ανηλίκου

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο εργατικό δίκαιο

Νομικά Θέματα 3 μήνες πριν

Η έννοια της νομιμοποιήσεως στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης

Νομικά Θέματα 4 μήνες πριν

Ενδοοικογενειακή βία και Ποινικό Δίκαιο

Νομικά Θέματα 4 μήνες πριν

Αρχή της ισότητας των φύλων και η υπόθεση C-177/88

Νομικά Θέματα 5 μήνες πριν

Πεδίο εφαρμογής του Ατομικού Εργατικού Δικαίου