35.2 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠολιτικήΓνώμηΗ Πολιτική στην καθημερινή ζωή

Η Πολιτική στην καθημερινή ζωή


Της Καλλιόπης Μπεκίρη,

Η Πολιτική είναι αναντίρρητα μια πολυπρισματική έννοια, για την οποία είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας ορισμός που θα περικλείει το φάσμα στο οποίο εκτείνεται η δράση της. Πολύ συμπεριληπτικά πρόκειται για μια συλλογική δραστηριότητα, η οποία πραγματώνεται και παίρνει μορφή όταν συντελείται μεταξύ ατόμων, τα οποία αλληλεπιδρούν και ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα πλαίσιο λήψης κοινών αποφάσεων που επηρεάζουν δυνητικά την κοινωνική συνύπαρξή των ατόμων αυτών.

Η Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, καθώς ως κοινωνικό ον, ο άνθρωπος έχει την έμφυτη τάση να συναναστρέφεται με ομοίους του και συνεκδοχικά, προκειμένου να επικρατήσει μια ομαλή διαβίωση πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι θα θεσμοθετούν όρια, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα τους, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια υγιή κοινωνικοποίηση. Αυτή η διαδικασία λήψης και θεσμοθέτησης κανόνων από κοινού, που αφορούν, δηλαδή, και επηρεάζουν έναν αριθμό ατόμων, ονομάζεται Πολιτική.

Καθίσταται, λοιπόν, αντιληπτό το γεγονός πως η Πολιτική βρίσκεται παντού στην καθημερινή ζωή του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται από τα πιο απλά πράγματα, όπως στην απόφαση μιας οικογένειας να αποκτήσει ένα ακόμα παιδί, στην επιλογή ενός εκπαιδευτικού φορέα για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων του, στην απόφαση ενός εμπορικού καταστήματος για το κατά πόσο θα πρέπει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του, μέχρι και σε ζητήματα βαρύνουσας σημασίας και προσοχής, όπως στη διασφάλιση της ακεραιότητας των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και στις εγχώριες, αλλά και διακρατικές κινήσεις που θα ακολουθήσει μια χώρα. Σε όλες αυτές τις διαστάσεις του βίου του ατόμου, αλλά και σε αμέτρητες ακόμη περιπτώσεις υφίσταται πολιτική. Η Πολιτική έχει τη δύναμη να επηρεάζει, ακόμα και να αλλάζει καταστάσεις, να διευκολύνει ή και να δυσχεραίνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο ρόλος της, επομένως, στη δημιουργία και στη διαιώνιση μιας δίκαιης και αξιοκρατικής Κοινωνίας είναι καθοριστικός.

Πηγή εικόνας: mouzakinews.gr

Η Πολιτική έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς μέσω Νόμων και πολιτικών αποφάσεων καθορίζεται η προστασία, ή μη, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η διασφάλιση της ισότητας και, ταυτόχρονα, η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ακεραιότητα των ανθρώπινων ελευθεριών, η πρόσβαση, ή μη, σε θεμελιώδεις κρατικές υπηρεσίες και, εν γένει, καθορίζει τη διασφάλιση της αυθυπαρξίας του ατόμου εντός της Κοινωνίας. Μια θετική πολιτική είναι εφικτό να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ισότητα των φύλων, στην προστασία των μειονοτήτων και πολλά ακόμη. Αντίθετα, μια αρνητική πολιτική ενδέχεται να παρεμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία αυτών των δικαιωμάτων. Για αυτούς τους λόγους, η παρουσία της πολιτικής στην κοινωνική πραγματικότητα του ατόμου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη διαχείρισή της.

Επιπροσθέτως, δεν είναι αμελητέα η ύπαρξη της έννοιας της Πολιτικής στην Οικονομία, αλλά και το αντίστροφο. Αναλυτικότερα, η Οικονομία συνδέεται άρρηκτα με την Πολιτική, επηρεάζεται άμεσα από αυτήν και διαμορφώνεται αναλόγως των εκάστοτε αποφάσεων. Οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται, επομένως, επηρεάζουν αντίστοιχα την οικονομική ανάπτυξη, ή την ενδεχόμενη οικονομική δυσπραγία, τις θέσεις εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό, τις ανακατατάξεις της φορολογίας, τις πιθανές επενδύσεις, αλλά και γενικότερα, την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η Οικονομία ακολουθεί συγκεκριμένες νόρμες και κινήσεις, λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν περαιτέρω τομείς, διαμορφώνει μια «ιεραρχία» πάνω στην οποία εδράζεται πλήθος φορέων. Έτσι και στην Οικονομία συναντάμε πολιτική, επιτρέποντας να ισχύσει και το ακριβώς αντίστροφο.

Επομένως, η Πολιτική υπάρχει στην καθημερινή ζωή του ατόμου και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε αυτήν, καθορίζοντας και επηρεάζοντας το κοινωνικό γίγνεσθαι σε μεγάλο βαθμό. Η Πολιτική ως αυτόνομη διαδικασία, αλλά και όπως εμφανίζεται μέσα από τους διάφορους τομείς που επηρεάζει, παρέχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που είναι αναγκαίες για το άτομο. Από τον απλούστερο τομέα μέχρι και τον πιο σύνθετο, η Πολιτική καθορίζει και διαμορφώνει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Είναι και πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ένας θεσμός που ενώνει, δίνει φωνή και επιτρέπει στο άτομο να δημιουργήσει τη ζωή που ονειρεύεται.


 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Καλλιόπη Μπεκίρη, Αρχισυντάκτρια Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Καλλιόπη Μπεκίρη, Αρχισυντάκτρια Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον τομέα της πολιτικής, αφενός της εγχώριας αφετέρου και της εξωτερικής. Μέρος των ενδιαφερόντων της είναι, επίσης, η ενασχόληση με τη ρητορική, ο εθελοντισμός και η δημιουργική γραφή.