21.2 C
Athens
Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΟ ρόλος των “Big Four” στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου

Ο ρόλος των “Big Four” στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου


Του Αναστάση Αναστασόπουλου,

Οι “Big Four” είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται –συνήθως– για να αναφερθεί στις τέσσερις μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες λογιστικών και επαγγελματικών υπηρεσιών (ελεγκτικές) στον κόσμο, οι οποίες είναι:

1) Η Deloitte (μια πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών με έδρα το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

2) Η PricewaterhouseCoopers ή PwC (ένα πολυεθνικό δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών με έδρα το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

3) Η EY –Ernst & Young– (μια πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών με έδρα, επίσης, το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

4) Η KPMG (ένα πολυεθνικό δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας).

Τα έσοδα των Big 4 σε δις. δολάρια. Πηγή εικόνας: igotanoffer.com

Αυτές οι εταιρείες παρέχουν στους πελάτες τους μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτικών, φορολογικών, και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Θεωρούνται ηγέτες στον κλάδο τους, κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους που έχουν, της παγκόσμιας εμβέλειας και του εύρους των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Οι συμβουλευτικές εταιρείες αποτελούνται από ειδικούς, που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Οι εταιρείες συμβούλων προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας, χρηματοοικονομικές συμβουλές και άλλες (σε διάφορους πελάτες και κλάδους). Παρακάτω, θα αναλυθεί η φύση αυτών των υπηρεσιών:

Αρχικά, η συμβουλευτική διαχείρισης, σχετίζεται με την ανάπτυξη στρατηγικής, τον οργανωτικό σχεδιασμό, τη βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και τη διαχείριση αλλαγών.

Η συμβουλευτική τεχνολογίας, σχετίζεται με την υλοποίηση λογισμικού, την ενοποίηση συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής πληροφορικής.

Τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον οικονομικό προγραμματισμό, τη διαχείριση κινδύνων και την ανάλυση επενδύσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού είναι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ταλέντων, την οργανωτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ηγεσίας.

Η συμβουλευτική marketing παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την έρευνα αγοράς, το branding, τη διαφήμιση και τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες.

Τα θετικά και αρνητικά των Big 4. Πηγή εικόνας: preplounge.com

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων και ευκαιριών, όπως η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, η αύξηση της κερδοφορίας, η ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εταιρείες συμβούλων, συνήθως, συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους, για να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους τους και, στη συνέχεια, τους παρέχουν τις εξατομικευμένες λύσεις που χρειάζονται. Επιπλέον, υπάρχουν και οι ελεγκτικές υπηρεσίες, «έλεγχος είναι μια διαδικασία εξέτασης των οικονομικών αρχείων και συστημάτων ενός οργανισμού για την παροχή ανεξάρτητης γνώμης, σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». Ο κύριος στόχος ενός ελέγχου είναι να παράσχει εύλογη διασφάλιση, ότι οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται από έναν οργανισμό είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και είναι σύμφωνες με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Ο έλεγχος διενεργείται, συνήθως, από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικά γραφεία, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον οργανισμό που ελέγχεται. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της αξιολόγησης κινδύνου, της δοκιμής των ελέγχων, των ουσιαστικών δοκιμών, αλλά και της υποβολής εκθέσεων. Ο ελεγκτής συλλέγει στοιχεία μέσω συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και αναθεώρησης οικονομικών εγγράφων και συστημάτων, για να αξιολογήσει την ακρίβεια και την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων.

Ο έλεγχος μπορεί να απαιτείται από το νόμο, όπως στην περίπτωση εισηγμένων εταιρειών, ή μπορεί να είναι εθελοντικός, όπως στην περίπτωση μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Τα αποτελέσματα ενός ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επενδυτές, δανειστές και ρυθμιστικές αρχές για την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας ενός οργανισμού και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
  • What are the Big 4, techtarget.com, διαθέσιμο εδω

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αναστάσης Αναστασόπουλος
Αναστάσης Αναστασόπουλος
Γεννήθηκε το 2000 στην Κόρινθο. Είναι φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τον ενδιαφέρει η Χρηματοοικονομική και ασχολείται αρκετές ώρες με αυτή μέσα στη μέρα. Γνωρίζει Αγγλικά και στα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται η πολιτική, η οικονομία, το χρηματιστήριο και οι ταινίες.