32 C
Athens
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΤα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλευρό της Ουκρανίας

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλευρό της Ουκρανίας


Του Παναγιώτη Παναγιωτακόπουλου,

Προχθές δημοσιεύτηκε η δήλωση που παραχώρησαν οι: Odile Renaud-Basso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Werner Hoyer, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), Carlo Monticelli, Διοικητή της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), Kristalina Georgieva, Διευθύνοντα Συμβούλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και David Malpass, Προέδρου του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG).

Στην δήλωση αυτή αναφέρεται ότι: «Εμείς, οι επικεφαλής της ΕΤΑΑ, της ΕΤΕπ, της CEB, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, συναντηθήκαμε σήμερα για να συζητήσουμε τις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία και την αντίστοιχη και συλλογική μας απάντηση σε αυτήν την κρίση. Είμαστε τρομοκρατημένοι και βαθύτατα ανήσυχοι για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επακόλουθη κρίση. Οι επιθέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές προκαλούν τεράστια δεινά, δημιουργούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τις βασικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Εκτός από την καταστροφική ανθρώπινη καταστροφή που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, ο πόλεμος διαταράσσει τα μέσα διαβίωσης σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν. Οι επιπτώσεις θα είναι εκτεταμένες — από τη μείωση των προμηθειών ενέργειας και τροφίμων, έως τις αυξήσεις των τιμών και τη φτώχεια και μια μαζική επιχείρηση ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, τα οποία θα παρεμποδίσουν τη μετά την πανδημία ανάκαμψη σε όλο τον κόσμο.

Ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία θα νιώσει τις επιπτώσεις της κρίσης μέσω της βραδύτερης ανάπτυξης, των διαταραχών του εμπορίου και του απότομου πληθωρισμού, βλάπτοντας ιδιαίτερα τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους. Οι υψηλότερες τιμές για εμπορεύματα, όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, θα ωθήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Οι χώρες, ιδιαίτερα εκείνες της γειτονικής Ουκρανίας, θα υποστούν διαταραχές στο εμπόριο, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα εμβάσματα, καθώς και από την αύξηση των προσφυγικών ροών. Η μειωμένη εμπιστοσύνη και η υψηλότερη αβεβαιότητα των επενδυτών θα επηρεάσουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, θα ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και θα μπορούσαν ακόμη και να δημιουργήσουν εκροές κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές.

Πηγή εικόνας: Real.gr

Τα θεσμικά μας όργανα ανταποκρίθηκαν με επείγουσα υποστήριξη στην Ουκρανία και τους γείτονές της.

Η EBRD ενέκρινε ένα «Πόλεμος στην Ουκρανία – Πακέτο Ανθεκτικότητας της EBRD», αρχικού μεγέθους 2 δις ευρώ, για να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων που επλήγησαν από τον πόλεμο και —όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν— να υποστηρίξει την ουσιαστική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Το πακέτο της EBRD περιλαμβάνει ένα άμεσο πρόγραμμα Resilience and Livelihoods, που καλύπτει τους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της πυρηνικής ασφάλειας, των δημοτικών υπηρεσιών, της χρηματοδότησης του εμπορίου και της ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ουκρανία και στις γειτονικές πληγείσες χώρες. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η ΕΤΑΑ θα είναι επίσης έτοιμη να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, για την ανοικοδόμηση των μέσων διαβίωσης και των επιχειρήσεων. αποκατάσταση ζωτικής σημασίας υποδομής· υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης· και να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Προβλέπει τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Ε.Ε. και των Η.Π.Α., καθώς και με διμερείς χορηγούς και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η ΕΤΕπ έχει ετοιμάσει ένα πακέτο έκτακτης αλληλεγγύης για την Ουκρανία ύψους 2 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 668 εκατ. ευρώ σε άμεση βοήθεια ρευστότητας στις ουκρανικές αρχές. Αυτό αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου, η Τράπεζα επιταχύνει επίσης την υλοποίηση επιπλέον δεσμεύσεων 1,3 δις ευρώ για έργα υποδομής. Από την έκτακτη βοήθεια ρευστότητας, τα 329 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί την περασμένη εβδομάδα. Επιπλέον, 339 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα πακέτο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική και Νότια Γειτονία της Ε.Ε., την Περιφέρεια Διεύρυνσης της Ε.Ε. και την Κεντρική Ασία, για να μετριάσει τις συνέπειες της προσφυγικής κρίσης και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Εντός της Ε.Ε., η ΕΤΕπ θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη, τις Εθνικές Τράπεζες Προώθησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης που θα βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης στις χώρες της Ε.Ε. που φιλοξενούν πρόσφυγες.

Η CEB, σύμφωνα με τα μέλη της και την ειδική κοινωνική εντολή της, έχει παράσχει επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας για την κάλυψη άμεσων αναγκών προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και του προσανατολισμού. Η CEB είναι έτοιμη να παράσχει επίσης ευέλικτα δάνεια με ταχεία εκταμίευση για την αντιμετώπιση των σημαντικών οικονομικών αναγκών γειτονικών και άλλων χωρών που φιλοξενούν μεγάλη εισροή προσφύγων, παραμένοντας επικεντρωμένη στον κοινωνικό τομέα.

Το ΔΝΤ εκταμίευσε έκτακτη βοήθεια 1,4 δις δολαρίων Η.Π.Α. στην Ουκρανία στις 9 Μαρτίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ταχείας Χρηματοδότησης (RFI) για να βοηθήσει στην κάλυψη επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου. Το προσωπικό του ΔΝΤ παραμένει στενά συνδεδεμένο με τις αρχές για την παροχή υποστήριξης πολιτικής, καθώς συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού της κρίσης. Το ΔΝΤ συνεργάζεται, επίσης, επί του παρόντος με τη Μολδαβία, η οποία έχει ζητήσει να αυξήσει το υπάρχον πρόγραμμα που υποστηρίζει το ΔΝΤ. Το Ταμείο είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις γειτονικές και άλλες χώρες που επλήγησαν από τις διαρροές του πολέμου μέσω όλων των σχετικών μέσων του.

Πηγή εικόνας: digitallife.gr

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 925 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας εκταμίευσης δημοσιονομικής στήριξης για να βοηθήσει την κυβέρνηση να παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες στον ουκρανικό λαό, εκ των οποίων τα 350 εκατ. δολάρια έχουν εκταμιευθεί. Αυτή η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός πακέτου στήριξης 3 δις δολαρίων που έχει προγραμματιστεί για την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Η Παγκόσμια Τράπεζα δημιούργησε, επίσης, ένα καταπιστευματικό ταμείο πολλών χορηγών (MDTF) που είναι από τους πιο γρήγορους, στοχευμένους και ασφαλείς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της διοχέτευσης πόρων επιχορήγησης από δωρητές στην Ουκρανία, με συνεισφορές 145 εκατ. δολαρίων μέχρι στιγμής. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας επεξεργάζεται, επίσης, επιλογές για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του πληθυσμού των προσφύγων και θα συνεχίσει να παρέχει εμπορική χρηματοδότηση για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας για τον συντονισμό των αντίστοιχων απαντήσεών μας για την υποστήριξη της Ουκρανίας και των γειτόνων στο μέτωπο χρηματοδότησης και πολιτικής και για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου επί τόπου. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη απέναντι σε αυτήν την τεράστια πρόκληση».


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ

  • Joint Statement of Heads of International Financial Institutions with programmes in Ukraine and neighbouring countries, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Διαθέσιμο εδώ.

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Είναι τελειόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον ενδιαφέρει η καινοτομία στον κλάδο των οικονομικών και έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια και προσομοιώσεις. Λατρεύει τα ταξίδια, γι' αυτό και δεν σταματά να παρακολουθεί διάφορα προγράμματα Erasmus+ ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από τα μέσα Ιουνίου 2020 ως τα τέλη Μάρτιου 2022 διετέλεσε Αρχισυντάκτης Οικονομικών του OffLine Post.