18.7 C
Athens
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΝομικά ΘέματαΤι είναι η Χρυσή Βίζα; - Το νομικό πλαίσιο

Τι είναι η Χρυσή Βίζα; – Το νομικό πλαίσιο


Του Παναγιώτη Γεραμάνη, 

Η Χρυσή Βίζα είναι ουσιαστικά άδεια διαμονής, χορηγούμενη σε περιπτώσεις όπου πολίτης τρίτης χώρας, εκτός ΕΕ, έχει κυριότητα, προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου, περισσότερων ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000€. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παραχωρείται μόνο εάν οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή έστω συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, ειδάλλως θα πρέπει το μερίδιο του καθενός αιτούντα να έχει αξία 250.000€. Υπάρχει, ακόμα, και η περίπτωση να αποκτάται Χρυσή Βίζα και σε περίπτωση μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων/τουριστικών κατοικιών δεκαετούς διάρκειας, οπότε και δίνεται σχετικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ. Το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να δοθεί και σε άτομα που επιθυμούν να επενδύσουν σε τίτλους ή να προβούν σε τραπεζική κατάθεση στην Ελλάδα, με το ελάχιστο ποσό στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις να ανέρχεται σε 400.000€.

Υπό το ελληνικό νομοθετικό καθεστώς (Ν.4251/2014), ο πολίτης της τρίτης χώρας δεν υποχρεούται να διαμένει στην Ελλάδα κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος, αλλά παραμένει κάτοχος της άδειας ακόμη και με λίγες μέρες διαμονή στην ελληνική επικράτεια. Η νόμιμη είσοδος, όμως, στην Ελλάδα είναι απαραίτητη. Μόνη εξαίρεση είναι ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εισέλθει στην Ελλάδα, αν θέλει να καταθέσει αυτοπροσώπως την αίτηση και τα δικαιολογητικά, καθώς και να παραλάβει τη Χρυσή Βίζα ή την απορριπτική απόφαση, αν και αυτό δεν απαιτείται, αφού μπορεί να δώσει σχετικό πληρεξούσιο σε δικηγόρο, χωρίς πλέον να απαιτείται να εισέλθει στη χώρα (αρ.155 Ν 4764/2020). Αντίθετα, σε άλλες χώρες της Μεσογείου, π.χ. Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία, για την απόκτηση Χρυσής Βίζας υπάρχει αφενός κάποιο χρονικό όριο παραμονής ή επισκέψεων σε αυτές, αφετέρου η απαιτούμενη ελάχιστη αξία των ακινήτων ή επενδύσεων είναι υψηλότερη.

Πηγή Εικόνας: remax-metron.gr

Οι κατά τα παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται αντίστοιχη θεώρηση εισόδου. Τα μέλη της οικογένειας έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν και μεταγενέστερα της εισόδου του πολίτη τρίτης χώρας, από τον οποίο αντλούν το δικαίωμα διαμονής.

Καθένας που αποκτά Χρυσή Βίζα, καθώς και ο/η σύζυγος, τέκνα μικρότερα των 21 ετών και γονείς των δύο συζύγων, απολαμβάνουν ελεύθερη είσοδο στην ΕΕ και διαμονή στην Ελλάδα για 5 έτη και ελεύθερη πρόσβαση στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, ταξιδεύουν ελεύθερα και διαμένουν για πάνω από 180 ημέρες το χρόνο σε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν. Υφίσταται περαιτέρω δυνατότητα ανανέωσης της κάθε 5 χρόνια.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτούντες την απόκτηση Χρυσής Βίζας χρειάζονται τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες, επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 2.000€ του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 (δεν πληρώνεται παράβολο για τέκνα μέχρι 17 ετών).

Επίσης, προσκομίζεται το συμβόλαιο αγοράς («η αγοραπωλησία του ακινήτου δεν τελεί υπό όρους ή αιρέσεις») ή μίσθωσης ή οικοδομική άδεια και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης κατοικίας (αν ο αιτών θέλει να προβεί σε ανέγερση κτιρίου), αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο/κτηματολογικό γραφείο και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, χρειάζεται να προσκομισθεί επικυρωμένο, από αυτόν, αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος. Τα μέλη της οικογένειας χρειάζονται προσθέτως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από ξένη αρχή.

Οι υποψήφιοι επενδυτές αντί για συμβόλαια αγοραπωλησίας και αποδεικτικά μεταγραφής, χρειάζονται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την ξένη αρχή και παρουσίαση επενδυτικού πλάνου (με αναγραφή θέσεων εργασίας, τόπου, χρονοδιάγραμμα κτλ.). Στο στάδιο αυτό απαιτείται ακόμα προσκόμιση κάθε σχετικής πληροφορίας με το πρόσωπο του επενδυτή και για τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Η κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών γίνεται στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Πηγή Εικόνας: dw.com

Κατάσταση στην Ελλάδα

Παρότι το 2019 το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» είχε βρεθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως, θα κληθεί να διανύσει μεγάλη απόσταση τους επόμενους μήνες, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Το ελληνικό πρόγραμμα επλήγη από τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της πανδημίας, όπως η απαγόρευση ταξιδιών, και η αδυναμία απομακρυσμένης διαχείρισης αιτημάτων χορήγησης αδειών παραμονής από ξένους επενδυτές.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει σχεδιάσει αλλαγές στα όρια αξιών επένδυσης, με αρχική σκέψη τον ορισμό διαφορετικών αξιών επένδυσης για την Αττική και την περιφέρεια. Πιθανόν να υπάρξει αύξηση του ορίου επένδυσης στην Αττική, ενώ στην επαρχία το όριο επένδυσης να παραμείνει στις 250.000 ευρώ ή χαμηλότερα.

Παράλληλα, έχει προγραμματίσει αλλαγές που σχετίζονται με τον έλεγχο της αξίας του ακινήτου που έχει επενδύσει ο αλλοδαπός επενδυτής. Δεν θα αρκεί για τη χορήγηση της άδειας διαμονής η «απόδειξη» ότι έχει καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά ο έλεγχος της εμπορικής αξίας του ακινήτου μέσω ορκωτών εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι, δηλαδή, όντως ανέρχεται στο παραπάνω ποσό.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • “Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα” / “Άδεια Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα”, διαθέσιμο εδώ
  • “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «GOLDEN VISA»-ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ”, διαθέσιμο εδώ
  • “GOLDEN VISA BENEFITS”, διαθέσιμο εδώ
  • “Golden Visa – Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα”, διαθέσιμο εδώ
  • “Υπουργείο Εξωτερικών, Χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα λόγω αγοράς ακινήτων ή στρατηγικής επένδυσης”, διαθέσιμο εδώ
  • “Πάτωσε» στην Ελλάδα η golden visa, πηγαίνει καλά στην Πορτογαλία”, διαθέσιμο εδώ
  • “Γιατί «βούλιαξε» η «Χρυσή Βίζα» το 2020»”, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παναγιώτης Γεραμάνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 1998 και έκτοτε είναι μόνιμος κάτοικος Μαραθώνα. Αποφοίτησε το 2021 από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως ασκούμενος δικηγόρος. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την ανάγνωση μυθιστορημάτων, τη θέαση ποδοσφαίρου και μπάσκετ και τη ζωγραφική.