Ετικέτα: σόλιδος
By

Τα νομίσματα του Βυζαντίου (Μέρος Α’)