33.3 C
Athens
Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝομικά ΘέματαΗ νομική ρύθμιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Η νομική ρύθμιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας


Της Ιωάννας Τσούκλα,

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) αποτελούν μια μορφή επιχειρηματικής οντότητας που είναι αρκετά δημοφιλής στην Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες χαρακτηρίζονται από την ευελιξία που προσφέρουν στους μετόχους τους, καθώς δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο για την ίδρυσή τους, γεγονός που διευκολύνει την έναρξη μιας επιχείρησης. Επιπλέον, οι ΙΚΕ παρέχουν περιορισμένη ευθύνη στους μετόχους, που σημαίνει ότι οι προσωπικές τους περιουσίες δεν κινδυνεύουν σε περίπτωση χρεών ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η διοίκηση και η λειτουργία τους καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας, προσφέροντας έτσι σημαντική ευελιξία στη διαχείριση και τις αποφάσεις.

Την τελευταία δεκαετία, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) έχουν καταστεί μια δημοφιλής επιλογή επιχειρηματικής οντότητας στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των ευνοϊκών χαρακτηριστικών τους που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών. Από το 2012, με την εισαγωγή του Νόμου 4072/2012, η διαδικασία ίδρυσης των ΙΚΕ έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο για την ίδρυση, επιτρέποντας στους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν με μικρή επένδυση. Το κεφάλαιο μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος, δίνοντας έτσι ευελιξία στη συγκρότηση της εταιρείας

Οι ΙΚΕ διοικούνται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη, που σημαίνει ότι η προσωπική τους περιουσία δεν διακινδυνεύει σε περίπτωση που η εταιρεία αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Αυτό προσφέρει ασφάλεια στους επενδυτές και διευκολύνει τη συμμετοχή τους. Οι ΙΚΕ υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς που αφορούν τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και λογαριασμών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και η φορολογία τους είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα για τις εταιρείες.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ΙΚΕ είναι η ευελιξία τους. Οι μέτοχοι μπορούν να προσαρμόσουν το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τις ανάγκες τους, καθορίζοντας τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη διανομή των κερδών, και άλλες λεπτομέρειες της λειτουργίας της εταιρείας.

Πηγή εικόνας: pexels.com / Δικαιώματα χρήσης: Ylanite Koppens

Στην Ελλάδα, η θετική ανταπόκριση των επιχειρηματιών προς τις ΙΚΕ έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του αριθμού αυτών των εταιρειών. Η ευκολία ίδρυσης και η προστασία που προσφέρουν έχουν συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Αναδεικνύεται, λοιπόν, ως ένα σημαντικό εργαλείο για την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα, προσφέροντας μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και προστασίας, και δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την έναρξη και τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Ο Νόμος 4072/2012 απλοποιεί τη διαδικασία ίδρυσης των ΙΚΕ. Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο και μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (One Stop Shop). Το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο καταρτίζεται κατά την ίδρυση, καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας και διαχείρισης της εταιρείας. Σε αυτό το μοντέλο εταιρικής δραστηριότητας δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυσή τους. Το κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται από χρηματικές ή μη χρηματικές εισφορές, όπως εργασίες ή παροχές υπηρεσιών. Οι εισφορές αυτές καθορίζονται στο καταστατικό και οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς. Η διοίκηση των ΙΚΕ μπορεί να ασκείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μέτοχοι είτε τρίτα πρόσωπα. Οι εξουσίες και τα καθήκοντα των διαχειριστών καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) στην Ελλάδα εμπνέεται από ανάλογες εταιρικές μορφές που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι μορφές εταιρειών, οι οποίες συχνά προσφέρουν παρόμοια πλεονεκτήματα όπως περιορισμένη ευθύνη και ευελιξία στη διαχείριση, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εταιρικής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της ενιαίας αγοράς. Η ενσωμάτωση της ΙΚΕ στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο είναι μέρος της προσπάθειας για την εναρμόνιση της εταιρικής νομοθεσίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εναρμόνιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που διευκολύνει τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα και την ίδρυση εταιρειών σε διαφορετικά κράτη μέλη.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
  • Λία Αθανασίου – Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Εταιρικό Δίκαιο, Ενημέρωση μέχρι και τον ν. 5042/2023, Νομική Βιβλιοθήκη.

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ιωάννα Τσούκλα
Ιωάννα Τσούκλα
Τριτοετής φοιτήτρια της Νομικής του ΑΠΘ. Αγαπημένα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα αποτελούν η μελέτη του Εμπορικού και Δημόσιου Διεθνές Δικαίου. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και έχει ξεκινήσει την εκμάθηση Ιταλικών. Τον ελεύθερό της χρόνο τον διαθέτει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε εκδρομές και δραστηριότητες με φίλους