28.2 C
Athens
Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΤο «κυνήγι» της απόλυτης επενδυτικής στρατηγικής

Το «κυνήγι» της απόλυτης επενδυτικής στρατηγικής


Του Άρη Γλυκού,

Το «κυνήγι» της απόλυτης επενδυτικής στρατηγικής είναι κάτι στο οποίο όλοι οι επενδυτές συμμετέχουν και επιδιώκουν να επιτύχουν κέρδη με όσο το δυνατό μεγαλύτερη βεβαιότητα μπορεί να επιτευχθεί. Μια στρατηγική που ξεχωρίζει, ειδικά σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, που υπάρχει και μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές των μετοχών, των συναλλαγμάτων και των λοιπών επενδυτικών μέσων, είναι η στρατηγική straddle.

Η λέξη straddle υποδηλώνει ότι κάποιος τοποθετεί τα πόδια του εκατέρωθεν ενός πράγματος. Η σημασία της λέξης αποτελεί και μια πρώτη ματιά στη στρατηγική που θα αναλυθεί. Κάθε επενδυτικό μέσο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επηρεάζεται από πολλές ανακοινώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν μεγάλες μεταβολές στην τιμή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ανακοινώσεις κερδών από τις επιχειρήσεις, που γίνονται κάθε τρίμηνο και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή της μετοχής της εταιρείας. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει άμεση σχέση με την παρούσα οικονομική πραγματικότητα είναι η μεταβολή των επιτοκίων που μπορεί να αναμένεται μετά από κάθε συνάντηση της εκάστοτε Κεντρικής Τράπεζας.

Αξιοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (options), οι επενδυτές επιδιώκουν να κερδίσουν από τις μεγάλες μεταβολές που αναμένεται να υπάρξουν και όχι από συγκεκριμένη αύξηση ή μείωση της τιμής. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδυτές αγοράζουν τον ίδιο αριθμό δικαιωμάτων προαίρεσης (options) αγοράς (calls) και πώλησης (puts), με την ίδια ημερομηνία και τιμή άσκησης του δικαιώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να έχουν κέρδος σε περίπτωση μεγάλων μεταβολών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με μόνο κόστος την αξία αγοράς των δικαιωμάτων. Η παραπάνω στρατηγική λέγεται long straddle. Η ονομασία long στα οικονομικά υποδεικνύει ότι πραγματοποιούνται αγορές.

Πηγή Εικόνας: Freepik

Η αντίθετη στρατηγική ονομάζεται Short Straddle, που υποδηλώνει ότι πραγματοποιούνται πωλήσεις. Για κάθε αγορά ή πώληση που πραγματοποιείται στην αγορά υπάρχει μια αντίθετη πώληση ή αγορά αντίστοιχα. Ο επενδυτής που πουλάει κάποιο δικαίωμα προαίρεσης πουλάει ουσιαστικά σε άλλον επενδυτή τη δυνατότητα να αγοράσει ή να πουλήσει –κάποια μετοχή για παράδειγμα– όπως ορίζεται από το δικαίωμα προαίρεσης. Αυτός που επιχειρεί ένα Short Straddle εκτιμά ότι θα υπάρχει μικρή μεταβλητότητα στην τιμή του επενδυτικού μέσου. Η τεχνική αυτή μπορεί να έχει μικρό κέρδος ίσο με το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων από τον αντισυμβαλλόμενο, ενώ οι ζημιές δεν έχουν κάποιο ανώτατο όριο και θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικές αφού οι τιμές των μετοχών μπορούν θεωρητικά να αυξηθούν σημαντικά.

Υπάρχουν και στρατηγικές που έχουν ως βάση το Long Straddle, έχοντας όμως διαφοροποιήσεις στην αναλογία των δικαιωμάτων προαίρεσης. Όταν ένας επενδυτής αναμένει μεγάλη μεταβλητότητα και εκτιμά ότι θα αυξηθεί και η τιμή του επενδυτικού μέσου, μπορεί να επιλέξει το λεγόμενο strap, αγοράζοντας δύο δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (calls) για κάθε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put) που θα αγοράσει. Αντίθετα, αν εκτιμά ότι θα μειωθεί, επιλέγει τη στρατηγική strip και αγοράζει δύο puts για κάθε call. Με την τεχνική αυτήν εξασφαλίζει ότι θα αποκομίσει κέρδη ακόμα και αν η εκτίμησή του για την κατεύθυνση της τιμής δεν είναι σωστή, αρκεί να υπάρχει αρκετή μεταβλητότητα.

Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία που έχει αποτελέσει «χρυσορυχείο» για επενδυτές που χρησιμοποιούν τη στρατηγική straddle είναι η μετοχή της εταιρείας του Elon Musk, η Tesla. Σε κάθε ανακοίνωση κερδών των τελευταίων δύο χρόνων μια σειρά ευκαιριών που επεκτάθηκε και με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις κερδών. Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι δικαιωμάτων προαίρεσης call και put κόστιζε περίπου $12,60. Δηλαδή για να αποκομίσει κάποιος κέρδος έπρεπε η μετοχή να κινηθεί περισσότερο από $12,60. Η τιμή κλεισίματος της εταιρείας στις 23 Απριλίου του 2024 ήταν $ 144,68 και την επόμενη μέρα μετά τις ανακοινώσεις κερδών η τιμή έφτασε μέχρι και $167,97.

Πηγή Εικόνας: Freepik / AI Generated

Η στρατηγική αυτή έχει καταγραφεί αρκετά χρόνια και πολλοί επενδυτές έχουν προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν την προοπτική οι επενδυτές να αξιοποιήσουν το straddle. Προσπαθούν δηλαδή να προλάβουν την ζήτηση δικαιωμάτων προαίρεσης. Για τον λόγο αυτό, επενδυτές αγοράζουν τα δικαιώματα προαίρεσης νωρίτερα και όταν πλησιάζει το αναμενόμενο γεγονός γύρω από το οποίο θα βασιστεί το straddle οι επενδυτές θα πουλήσουν τα δικαιώματα σε άλλους επενδυτές σε υψηλότερη τιμή από το premium που πλήρωσαν οι ίδιοι νωρίτερα στο έτος.

Σε όλες τις παραπάνω στρατηγικές οι επενδυτές αγοράζουν τα δικαιώματα προαίρεσης at the market, δηλαδή τα δικαιώματα προαίρεσης έχουν τιμή άσκησης την τιμή που έχει το εκάστοτε επενδυτικό μέσο την στιγμή αγοράς των δικαιωμάτων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η στρατηγική straddle χρησιμοποιείται και για διαχείριση του κινδύνου. Ενδεικτικά, μια εταιρεία η οποία έχει διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει την στρατηγική στην αγορά συναλλάγματος για να είναι προστατευμένη από ακραίες μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων στα οποία συναλλάσσονται.

Οι χρηματιστηριακές αγορές προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για κέρδος στους επενδυτές και αρκετές στρατηγικές όπως η στρατηγική straddle περιορίζουν σημαντικά τους κινδύνους. Πρέπει όμως να υπάρχει στο «πίσω μέρους του μυαλού» των επενδυτών ότι και σε μια τέτοια στρατηγική υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρήματα.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • What Is a Straddle Options Strategy, and How Is It Created?, Investopedia, διαθέσιμο εδώ
  • How to Make Money on Fed Announcements with Less Risk, Chicago Booth Review, διαθέσιμο εδώ
  • ‘Straddle’ options for Tesla’s stock priced for post-earnings move of more than $12.50, Market Watch, διαθέσιμο εδώ
  • Straddle Options Strategy Explained: Example & How to Use it, tastylive, διαθέσιμο εδώ

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Άρης Γλυκός, Αρχισυντάκτης Οικονομικών
Άρης Γλυκός, Αρχισυντάκτης Οικονομικών
Σπουδάζει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ενδιαφέρουν το χρηματιστήριο και τα κρυπτονομίσματα. Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται με το σκάκι, διαβάζει βιβλία και παίζει μπάσκετ.