20.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαE.S.G. στη Ναυτιλία: Ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα

E.S.G. στη Ναυτιλία: Ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα


Του Σταμάτη Τσινίδη,

Η αναπτυσσόμενη επίγνωση για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει διαμορφώσει μια νέα προοπτική στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ο όρος E.S.G. (Environmental, Social, Governance) έχει επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που οι εταιρείες αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στον τομέα της ναυτιλίας, το E.S.G. αναδεικνύεται ως πρωταρχικός παράγοντας προσαρμογής, προωθώντας αλλαγές που καθιστούν τη βιομηχανία πιο βιώσιμη, κοινωνικά υπεύθυνη και αποτελεσματική στη διαχείριση του ρίσκου. Μέσα από το πρίσμα των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Διακυβερνητικών προκλήσεων, η ναυτιλιακή βιομηχανία αναγνωρίζει την ανάγκη για αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα.

Το E.S.G. χρησιμοποιείται ώστε να αξιολογηθούν οι επιχειρηματικές πρακτικές και η απόδοση ενός οργανισμού, με έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας και ηθικής. Πολλές εταιρείες και επενδυτές χρησιμοποιούν τα κριτήρια του E.S.G. για να αξιολογήσουν μια επένδυση και να καθοδηγηθούν στα επενδυτικά τους σχέδια. Το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβερνητικό πλαίσιο φέρει την ευθύνη να διασφαλίσει και υλοποιήσει συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση του αντίκτυπου μιας εταιρείας. Ένα παράδειγμα αποτελεί η αντίδραση της εταιρείας στο κλίμα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και άλλους συμμετέχοντες. Οι πρωτοβουλίες E.S.G. συμβάλλουν, επίσης, στις ευρύτερες προσπάθειες βιωσιμότητας της επιχείρησης, καθοδηγώντας τις εταιρείες προς μακροπρόθεσμη επιτυχία, με βάση την υπεύθυνη διοίκηση και επιχειρηματικές στρατηγικές.

Πηγή εικόνας: Freepik

Στον χώρο της ναυτιλίας, το E.S.G. αναδεικνύεται ως κινητήριος δύναμη για την αναστροφή της βιομηχανίας προς ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον. Μέσω της υιοθέτησης «πράσινων» τεχνολογιών, βελτίωσης συνθηκών εργασίας και ενίσχυσης της διαφάνειας, η ναυτιλία δρομολογείται προς μια εξελιγμένη και βιώσιμη προοπτική. Παράλληλα, καθίσταται ως ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αποκομίζουν αρκετά οφέλη με το E.S.G., καθώς ενισχύει τη φήμη τους. Οι πελάτες υποστηρίζουν τις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες, ενώ οι τράπεζες αξιολογούν τα δάνεια με βάση τα κριτήρια E.S.G. που τηρούν οι εταιρείες. Επιπλέον, η μη τήρηση των κριτηρίων οδηγεί σε πρόστιμα και δημιουργεί ζημία στη φήμη της επιχείρησης. Όσον αφορά το περιβάλλον, ο ναυτιλιακός κλάδος έχει λάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, μέσω της ενσωμάτωσης του E.S.G. στις δραστηριότητές του, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, με κύριο στόχο τις μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Επιπλέον, μέσα στα κριτήρια του E.S.G. αναφέρονται και οι ναυπηγήσεις νέων «πράσινων» πλοίων, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά καύσιμα, όπως η μεθανόλη. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι αναγκαίο να εφαρμόσει τους μηχανισμούς της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει.

Το κοινωνικό κομμάτι του E.S.G. συνδέεται με τη σχέση και τη συμπεριφορά της εταιρείας προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες. Ο ναυτιλιακός κλάδος στοχεύει στη βελτίωση της εργασίας, αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων στο πλοίο, με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων. Επιπροσθέτως, αναφέρονται και στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων, δίνοντας ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις.

Η τελευταία συνιστώσα του E.S.G. αναφέρεται στις πτυχές της διακυβέρνησης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει την ηθική και την υπευθυνότητα που θα πρέπει να έχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και την καταπολέμηση της διαφθοράς, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή η τελευταία πτυχή κρίνεται σημαντική για την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Πηγή εικόνας: redgreystock / Freepik

Τέλος, σύμφωνα με την 3η ετήσια έκθεση των Poseidon Principles, ο αριθμός των τραπεζών που προσφέρουν δάνεια σε ναυτιλιακές εταιρείες και ενσωματώνουν πολιτικές για τις εκπομπές ρύπων, συνδεόμενες με τα δάνεια του χαρτοφυλακίου, έχει αυξηθεί σε 28 τράπεζες. Οι Αρχές του Ποσειδώνα, που αναφέρονται στην ενσωμάτωση των πολιτικών του IMO για την κλιματική αλλαγή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων χρηματοδότησης πλοίων, έχουν συμφωνηθεί από 11 τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Συνολικά, το Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό και Διακυβερνητικό (E.S.G.) πλαίσιο στη ναυτιλία αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη προς πιο βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές. Η αύξηση του αριθμού των τραπεζών που ενσωματώνουν τα E.S.G. κριτήρια στις χρηματοδοτήσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ναυτιλίας. Οι πρωτοβουλίες E.S.G. συνδυάζουν κερδοφορία και υπευθυνότητα, βοηθώντας τη βιομηχανία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, ενώ, παράλληλα, δημιουργούν βιώσιμα οφέλη για τον κλάδο και το περιβάλλον.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • environmental, social and governance (ESG), techtarget.com, διαθέσιμο εδώ
  • Οι στόχοι για ESG στη ναυτιλιακή βιομηχανία, esgstories.gr, διαθέσιμο εδώ
  • Deloitte: Ο ρόλος των κριτηρίων ESG στην ποντοπόρο ναυτιλία, capital.gr, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σταμάτης Τσινίδης
Σταμάτης Τσινίδης
Γεννήθηκε το 2001 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μελλοντικά του σχέδια είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με τον αθλητισμό και του αρέσει να ενημερώνεται για θέματα της επικαιρότητας.