20.2 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΠροτάσεις βιβλίων από το Heterodox Economics Newsletter

Προτάσεις βιβλίων από το Heterodox Economics Newsletter


Της Γεωργίας Παγιαβλά,

Το Heterodox Economics Newsletter λειτουργεί μια πηγή ενημέρωσης για ακαδημαϊκούς, ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες, αλλά και για το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την ετερόδοξη οικονομική σκέψη. Μέσω των τακτικών εκδόσεών του, προσφέρει ανακοινώσεις συνεδρίων και νέων θέσεων εργασίας στην ακαδημία, νέων εκδόσεων περιοδικών και νέων βιβλίων που αμφισβητούν τη συμβατική οικονομική σκέψη και διερευνούν εναλλακτικές προοπτικές. Στο επίκεντρο του Heterodox Economics Newsletter βρίσκεται η δέσμευση για συμμετοχικότητα και άνοιγμα σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών πλαισίων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Είτε πρόκειται για τα φεμινιστικά οικονομικά, τα μετα-κεϋνσιανά οικονομικά, τα μαρξιστικά οικονομικά, τα οικολογικά οικονομικά ή διάφορες άλλες ετερόδοξες σχολές σκέψης, το ενημερωτικό αυτό δελτίο παρέχει έναν χώρο για τους/τις μελετητές/τριες να ασχοληθούν ή και να συμβάλουν στη συνεχιζόμενη συζήτηση στο πλαίσιο αυτών των διαφορετικών παραδόσεων. Στο παρόν άρθρο, ξεχωρίζουμε τους τίτλους βιβλίων που ανακοινώθηκαν στο Heterodox Economics Newsletter και εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024.

Digital, Class, Work: Before and During COVID-19
(Ψηφιακή, τάξη, εργασία: Πριν και κατά τη διάρκεια του COVID-19)

John Michael Roberts, Edinburgh University Press, 2024

Το βιβλίο αυτό διερευνά τις ταξικές σχέσεις στην ψηφιακή εργασία τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του COVID-19, κάνοντας προσεκτική διάκριση μεταξύ διαφορετικών κυκλωμάτων κεφαλαίου και διαφορετικών ταξικών σχέσεων οικονομικής εκμετάλλευσης και οικονομικής καταπίεσης στον εργασιακό χώρο. Το βιβλίο χαρτογραφεί, επίσης, τις ταξικές σχέσεις σε αυτές τις εργασιακές διαδικασίες σε τρεις τύπους ψηφιακής εργασίας: ψηφιακή εργασία (ή, αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως εργασία πλατφόρμας), ψηφιοποίηση της εργασίας (η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές) και ψηφιοποιημένη εργασία (όταν η αυτοματοποίηση και οι έξυπνες μηχανές αντικαθιστούν τους «πραγματικούς» εργαζόμενους σε έναν οργανισμό). Τοποθετώντας αυτήν την ανάλυση στο πλαίσιο των παγκόσμιων πεδίων του νεοφιλελευθερισμού και της χρηματιστικοποίησης και βασιζόμενο σε πολυάριθμα δεδομένα, το βιβλίο καταδεικνύει πώς η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε πολλούς χώρους εργασίας προώθησε, σε γενικές γραμμές, τα συμφέροντα του «μη παραγωγικού» παγκόσμιου κεφαλαίου, ιδίως του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της COVD-19.

Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για το βιβλίο εδώ.

Dismantling Green Colonialism: Energy and Climate Justice in the Arab Region         (Καταργώντας την πράσινη αποικιοκρατία: Ενέργεια και κλιματική αλλαγή στην αραβική περιοχή)

Επιμέλεια: Hamza Hamouchene και Katie Sandwell, Pluto Press, 2024

Η αραβική περιοχή αποτελεί επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής, με αυταρχικά καθεστώτα, σημαντικά αποθέματα ορυκτών καυσίμων και ιστορίες αποικιοκρατίας και ιμπεριαλισμού. Είναι, επίσης, ο τόπος των δυνητικά τεράστιων πόρων «πράσινης» ενέργειας. Οι συγγραφείς αυτής της συλλογής διερευνούν μια περιοχή ώριμη για ενεργειακή μετάβαση, αλλά συγκρατούμενη από την αρπαγή πόρων και τις (νεο)αποικιακές ατζέντες. Δείχνουν τη σημασία του αγώνα για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική δικαιοσύνη, αποκαλύπτοντας πολιτικές και πρακτικές που προστατεύουν τις παγκόσμιες και τοπικές πολιτικές ελίτ, τις πολυεθνικές εταιρείες και τα στρατιωτικά καθεστώτα. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χωρών από το Μαρόκο, τη Δυτική Σαχάρα, την Αλγερία και την Τυνησία έως την Αίγυπτο, το Σουδάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, το βιβλίο αυτό αμφισβητεί τον ευρωκεντρισμό και αναδεικνύει αντίθετα μια ταξικά συνειδητή προσέγγιση της κλιματικής δικαιοσύνης που είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας.

Μια έκδοση αυτού του τίτλου σε ηλεκτρονικό βιβλίο ανοικτής πρόσβασης είναι διαθέσιμη εδώ. Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για το βιβλίο εδώ.

Πηγή εικόνας: Blaz Photo / Unsplash

Human Needs and the Welfare State
(Ανθρώπινες ανάγκες και κράτος πρόνοιας)

Bent Greve, Edward Elgar, 2024

Αυτό το πρωτοποριακό βιβλίο διερευνά πώς αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σε σχέση με το κράτος πρόνοιας και σε ποιο βαθμό μπορούμε, αν μπορούμε, να μετρήσουμε τις ανάγκες. Υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, ο Bent Greve εξετάζει τα παράδοξα και τις αντιφάσεις που υπάρχουν κατά την αξιολόγηση των ανθρώπινων αναγκών και του κράτους πρόνοιας, αναλύοντας κατά πόσον είναι δυνατόν να μετρηθεί με νόημα η ανάγκη για παροχές και υπηρεσίες πρόνοιας στις σύγχρονες κοινωνίες. Το βιβλίο πραγματεύεται το κρίσιμο ερώτημα του τρόπου με τον οποίο το κράτος πρόνοιας αποφασίζει να κατανείμει την υποστήριξη, εξετάζοντας ποιες ανάγκες είναι ευθύνη της κοινωνίας και ποιες του ατόμου. Συγκρίνοντας τα κράτη πρόνοιας στην Ευρώπη, παρέχει μια καίρια συμβολή στο αναδυόμενο σώμα της βιβλιογραφίας για το θέμα αυτό και εξετάζει πώς μπορεί να εξισορροπηθεί καλύτερα η ζήτηση και η προσφορά με τρόπο που να μειώνει τις προσδοκίες από το κράτος.

Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για το βιβλίο εδώ.

Spatial Inequalities and Wellbeing: A Multidisciplinary Approach
(Χωρικές ανισότητες και ευημερία: Μια διεπιστημονική προσέγγιση)

Επιμέλεια: Camilla Lenzi και Valeria Fedeli, Edward Elgar, 2024

Το βιβλίο αποτελεί μια επίκαιρη συμβολή στη βιβλιογραφία που αντιμετωπίζει ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της σύγχρονης εποχής: την αύξηση των ανισοτήτων και τις εκτεταμένες επιπτώσεις της στην ατομική ευημερία. Λαμβάνοντας υπόψη μια διεπιστημονική προοπτική, το βιβλίο αναδεικνύει τους διαφορετικούς τύπους και τις πηγές των ανισοτήτων και προσδιορίζει ευκαιρίες πολιτικής δράσης για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση διαφόρων ανισοτήτων. Με συμβολές εμπειρογνωμόνων από διακεκριμένους μελετητές, το διεισδυτικό αυτό βιβλίο υποστηρίζει ότι οι ίδιες οι πολιτικές μπορούν να παράγουν βαθιές ανισότητες σε χωρικό επίπεδο, ενώ προσπαθούν να τις μειώσουν και διερευνά, επίσης, πώς οι ανισότητες και η περιθωριοποίηση συμπιέζουν την ατομική ευημερία και μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την πολιτική και θεσμική σταθερότητα. Τα κεφάλαια αναλύουν κριτικά τις αιτίες των χωρικών ανισοτήτων, από την εκπαίδευση και τη στέγαση έως τη θέση στις μεγαλύτερες πόλεις. Το βιβλίο υπογραμμίζει, επίσης, τις αρνητικές συνέπειες της διεύρυνσης αυτών των διαφορών και τονίζει πώς οι συμμετοχικές και οι από κάτω προς τα πάνω παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτών των ανισοτήτων σε μικροεπίπεδο.

Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για το βιβλίο εδώ.

Πηγή εικόνας: snowing / Freepik

Busting the Bankers’ Club
(Διαλύοντας τη Λέσχη των Τραπεζιτών)

Gerald Epstein, University of California Press, 2024

Οι τραπεζίτες γονάτισαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα το 2007 και παραλίγο να κάνουν το ίδιο και το 2020. Και τις δύο φορές, η Kυβέρνηση των Η.Π.Α. διέσωσε τις τράπεζες και τις άφησε υπό τον έλεγχό τους. Πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον κύκλο των διασώσεων τρισεκατομμυρίων δολαρίων και να κάνουμε τα οικονομικά να λειτουργούν για τους υπόλοιπους από εμάς; Το Busting the Bankers’ Club αντιμετωπίζει τους ισχυρούς ανθρώπους και τα θεσμικά όργανα που επωφελούνται από το διαλυμένο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και τον αγώνα για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης. Ο οικονομολόγος Gerald Epstein, βασιζόμενος σε δεκαετίες έρευνας στην ιστορία, τα οικονομικά και την πολιτική του τραπεζικού τομέα, δείχνει ότι οποιαδήποτε ουσιαστική μεταρρύθμιση θα απαιτήσει να διαλύσει αυτό το κλαμπ πολιτικών, οικονομολόγων, δικηγόρων και διευθύνοντων συμβούλων που συντηρούν το status quo. Ευτυχώς, υπάρχουν χιλιάδες ακτιβιστές, εμπειρογνώμονες και δημόσιοι λειτουργοί που εργάζονται για να κάνουν ακριβώς αυτό. Με καθαρή ματιά και ελπίδα, το Busting the Bankers’ Club επικεντρώνει τα άτομα και τις ομάδες που αγωνίζονται για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των περιθωριοποιημένων και θα υποστηρίζει σημαντικές μεταβάσεις προς μια πιο «πράσινη», πιο δίκαιη οικονομία.

Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για το βιβλίο εδώ.

Marx: Key Concepts
(Μαρξ: Βασικές έννοιες)

Επιμέλεια: Riccardo Bellofiore και Tommaso Redolfi Riva, Edward Elgar, 2024

Το επιστημονικό αυτό βιβλίο πραγματοποιεί μια εκτενή διερεύνηση των κεντρικών ιδεών του Καρλ Μαρξ, εστιάζοντας στις βασικές έννοιες που καθόρισαν τη σκέψη και την κληρονομιά του. Συγκεντρώνοντας μια πληθώρα διεθνώς αναγνωρισμένων συγγραφέων, από διαφορετικές γενιές, το βιβλίο Marx: Key Concepts αναλύει σε βάθος τις θεωρίες του Μαρξ για την (υπεραξία), το χρήμα και το κεφάλαιο, καθώς και την πρόσληψή τους στις κλασικές και σύγχρονες οικονομικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές συζητήσεις. Τα κεφάλαια καλύπτουν τα βασικά κείμενα του Μαρξ σχετικά με το νόημα της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, τον υλισμό, τη διαλεκτική μέθοδο, την πραγματική αφαίρεση, την απόλυτη αξία, το χρήμα, το αυτόματο υποκείμενο, την αναπαραγωγή, την αρχική συσσώρευση, την υλική ανταλλαγή, την κυριαρχία, την κοινωνική αναπαραγωγή και τους προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής. Ανακαλύπτοντας εκ νέου τις θεωρητικές βασικές έννοιες του Κεφαλαίου, το βιβλίο παρέχει μια εικόνα της πολυπλοκότητας και της παγκόσμιας σημασίας των ιδεών του Μαρξ και της σημασίας τους για την κατανόηση της σύγχρονης κοινωνίας, πολιτικής και οικονομίας.

Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για το βιβλίο εδώ.


TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργία Παγιαβλά
Γεωργία Παγιαβλά
Αποφοίτησε από το Tμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο University of Glasgow με ειδίκευση Economic Development. Παρακολούθησε δεύτερο μεταπτυχιακό στα Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ, παράλληλα, ήταν βοηθός ερευνήτρια στο «Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης». Απασχολήθηκε σε μια αστική ΜΚΟ για την Απολιγνιτοποίηση στη Μεγαλόπολη και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο Tμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη. Συνεχίζει τις σπουδές της σε διδακτορικό επίπεδο, ενώ, συγχρόνως, φοιτά στο προπτυχιακό Τμήμα της Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Χόμπυ της η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και οι περίπατοι στην Αθήνα.