17.5 C
Athens
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΝομικά ΘέματαΤα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών

Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών


Της Αγγελικής Γιοβανίδη,

Σε πολλές περιπτώσεις προγραμματισμένης πτήσης τυχαίνει να υπάρξουν κάποια εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή αυτής, όπως για παράδειγμα καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης, φθορά ή απώλεια αποσκευών κλπ. Πώς προστατεύονται οι επιβάτες από τέτοιους είδους δυσάρεστα συμβάντα και σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση ή άλλη διευκόλυνση;

Τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται καταρχήν από το ευρωπαϊκό δίκαιο ενιαία για όλα τα κράτη και συγκεκριμένα από σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Τα δικαιώματα των επιβατών, βάσει της νομοθεσίας, ισχύουν για:

  • οποιαδήποτε πτήση εκτελείται εντός των κρατών της ΕΕ
  • οποιαδήποτε πτήση εκτελείται προς κράτος της ΕΕ ακόμα και από κράτος εκτός ΕΕ

αν η αεροπορική εταιρεία εδράζεται στην ΕΕ:

  • οποιαδήποτε πτήση εκτελείται από κράτος της ΕΕ προς κράτος εκτός της ΕΕ, ανεξαρτήτως της έδρας της αεροπορικής εταιρείας
  • περιπτώσεις επιβατών που δεν έλαβαν άλλες παροχές από την αεροπορική εταιρεία για το συμβάν

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ, εάν η πτήση εκτελείται από βρετανικό αερομεταφορέα ή άλλον αερομεταφορέα εκτός ΕΕ, ακόμη και αν η κράτηση για την πτήση έχει γίνει πριν από την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 εάν η πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ εκτελείται από αερομεταφορέα της ΕΕ, εκτός εάν ο δικαιούχος έχει ήδη λάβει αποζημίωση ή παροχές βάσει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, πέραν των χωρών της ΕΕ, οι κανόνες εφαρμόζονται και σε πτήσεις από και προς Ισλανδία, Νορβηγία ή Ελβετία.

Πηγή εικόνας: pixabay.com / Δικαιώματα χρήσης: Photomix- company
  1. Περίπτωση ακύρωσης πτήσης

Η ακύρωση της πτήσης αφορά περιπτώσεις μη εκτέλεσης της αρχικής πτήσης ή μεταφοράς σε άλλη τακτική πτήση, περιπτώσεις όπου το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης και έγινε μεταφορά σε άλλη πτήση, περιπτώσεις όπου η πτήση φθάνει σε αεροδρόμιο που δεν είναι ο τελικός προορισμός που αναγράφεται στο εισιτήριό, εκτός εάν:

Α) Ο επιβάτης αποδέχθηκε τη μεταφορά με άλλη πτήση (υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς το ταχύτερο δυνατόν) στο αεροδρόμιο του αρχικού τελικού του προορισμού ή σε οποιονδήποτε άλλο προορισμό για τον οποίο έχει συμφωνήσει. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση. Β) Το αεροδρόμιο άφιξης και το αρχικό αεροδρόμιο τελικού προορισμού εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.

Εάν η πτήση ακυρωθεί, ο επιβάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη πτήση ή πτήση επιστροφής, ενώ δικαιούται επίσης βοήθεια στο αεροδρόμιο. Εάν δεν υπήρξε ενημέρωση για την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης, έχει επιπροσθέτως δικαίωμα σε αποζημίωση. Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημέρωσε ότι η πτήση ακυρώθηκε. Ωστόσο, δεν οφείλεται αποζημίωση, αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Ως απόδειξη, η εταιρεία μπορεί να επικαλεσθεί αποσπάσματα από το ημερολόγιο του αεροσκάφους ή αναφορές συμβάντων.

  1. Περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης

Εάν η πτήση δεν ακυρώθηκε, αλλά απλώς καθυστέρησε, ο επιβάτης δικαιούται βοήθεια, επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης. Εάν φτάσει στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες, δικαιούται αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει και πάλι να μπορεί να το αποδείξει με σχετικά έγγραφα.

Πηγή εικόνας: pixabay.com / Δικαιώματα χρήσης: javaistan
  1. Περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευών

Πολύ συχνές είναι οι περιπτώσεις όπου οι παραδιδόμενες αποσκευές χάνονται, φθείρονται ή καθυστερούν, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Στις περιπτώσεις αυτές η αεροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση έως και 1.300 ευρώ, εκτός εάν η φθορά προκλήθηκε από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής. Όσον αφορά στη χειραποσκευή, αν αυτή υποστεί φθορά η αεροπορική εταιρεία ευθύνεται, αν η φθορά προκλήθηκε εξαιτίας της. Για να εξασφαλίσετε όσο το δυνατόν επαρκέστερη κάλυψη, όταν μεταφέρετε μαζί σας κατά το ταξίδι ακριβά αντικείμενα, θα ήταν σκόπιμο να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό είναι κανείς να γνωρίζει ότι, εάν θέλει να καταγγείλει την απώλεια ή φθορά αποσκευών, θα πρέπει να υποβάλει την καταγγελία εγγράφως στην αεροπορική εταιρεία εντός 7 ημερών, ή εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών, εάν έφθασαν με καθυστέρηση.

Βάσει των παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και οι επιβάτες που αντιμετώπισαν μια από τις παραπάνω κύριες αντισυμβατικές συμπεριφορές από κάποια αεροπορική εταιρεία, θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ώστε να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης αυτών.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
  • Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών, europa.eu, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αγγελική Γιοβανίδη
Αγγελική Γιοβανίδη
Εργάζεται ως Δικηγόρος και ως Διαμεσολαβήτρια στην Αθήνα. Ειδικεύεται στο Αστικό δίκαιο. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Αγαπάει πολύ το διάβασμα και τον αθλητισμό, ενώ πρόσφατα αποφάσισε να ασχοληθεί με την αρθρογραφία.