13.5 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΣυγχώνευση μετοχών: Ένα αρνητικό σήμα για την αγορά

Συγχώνευση μετοχών: Ένα αρνητικό σήμα για την αγορά


Του Άρη Γλυκού, 

Η τιμή μιας μετοχής για μια εταιρεία δεν μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την αξία της εταιρείας, αν δεν γνωρίζουμε και τον συνολικό αριθμό των μετοχών αυτής. Παρόλα αυτά, μια πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρεία. Για τον λόγο αυτόν, οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη διαδικασία της συγχώνευσης μετοχών (reverse stock split), αυξάνοντας την τιμή ανά μετοχή και μειώνοντας, παράλληλα, τον αριθμό των μετοχών, χωρίς να επηρεάζεται άμεσα η συνολική αξία της εταιρείας.

Η εταιρεία AMC Entertainment, στις 24 Αυγούστου 2023, ανακοίνωσε συγχώνευση μετοχών με αναλογία 1:10. Δηλαδή, μια (1) καινούργια μετοχή για δέκα (10) παλιές. Αυτό οδήγησε την τιμή ανά μετοχή να αυξηθεί σε $ 19,6 από $ 1,96, ενώ ο αριθμός των μετοχών μειώθηκε κατά δέκα (10) φορές.

Πηγή Δεδομένων: Yahoo Finance / Δημιουργία διαγράμματος: Άρης Γλυκός / Excel

Η τιμή ανά μετοχή είναι πολύ σημαντική τόσο για τη συναλλακτική θέση μιας εταιρείας στo Χρηματιστήριο Αξιών, όσο και για τη διατήρηση, αλλά και την προσέλκυση, θεσμικών επενδυτών. Όταν η τιμή μιας μετοχής κινδυνεύει πτώση σε μεγάλο βαθμό και κάτω από κάποιο συγκεκριμένο όριο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή της από μια χρηματιστηριακή αγορά, αφού παρεκκλίνει των κανόνων που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για παράδειγμα, εταιρείες με αξία ανά μετοχή μικρότερη του $ 1 μπορεί να διαγραφούν από τον Nasdaq (η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες από τη στιγμή που η μετοχή θα ανταλλάσσεται σε τιμές κάτω του $ 1). Επιπλέον, θεσμικοί επενδυτές και αμοιβαία κεφάλαια δεν επιτρέπεται να επενδύσουν σε εταιρείες με χαμηλή τιμή ανά μετοχή. Το κατώτατο όριο της τιμής καθορίζεται από τους κανόνες του κάθε οργανισμού.

Η συγχώνευση μετοχών μπορεί, επίσης, να συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για μια εταιρεία. Ο αριθμός των μετόχων επηρεάζει, ορισμένες φορές, τους κανονισμούς λειτουργίας, την ευελιξία και την εξέλιξη μιας εταιρείας. Επομένως, μέσω της συγχώνευσης μετοχών δίνεται η δυνατότητα να μειωθούν οι μέτοχοι και να «επιλέξει» η νέα πλειοψηφία μετόχων τους κανονισμούς λειτουργίας, βάσει των οποίων θα λειτουργεί η εταιρεία.

Μια συνηθισμένη τεχνική είναι να γίνει, αρχικά, μια συγχώνευση μετοχών (π.χ. 1:100). Με τον τρόπο αυτό, μέτοχοι με τίτλους λιγότερους των εκατό (100) εξαγοράζονται από την εταιρεία. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλογη διάσπαση μετοχών, δηλαδή 100:1, με σκοπό να μην υπάρχει, τελικά, αλλαγή στην τιμή της μετοχής και στον αριθμό των μετοχών, αλλά με λιγότερους μετόχους. Η τεχνική αυτή ονομάζεται reverse/forward stock split. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκδιωχθούν μικροί επενδυτές από την εταιρεία.

Δημιουργός: Άρης Γλυκός / Canva

Μια ακόμα περίπτωση που καθιστά χρήσιμη τη συγχώνευση μετοχών είναι στην απόσχιση κλάδου. Η απόσχιση κλάδου μπορεί να συμβεί, μεταξύ άλλων, όταν η διοίκηση πιστεύει ότι αυτούσιο ένα τμήμα δραστηριότητας της εταιρείας θα έχει μεγαλύτερη αξία. Με τη δημιουργία της νέας εταιρείας δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να ανταλλάξουν μετοχές της αρχικής εταιρείας με μετοχές της καινούργιας ή να δοθεί σε αυτούς η αξία του κλάδου προς απόσχιση σε μετοχές.

Η απόσχιση κλάδου έχει αρνητική επίδραση στην τιμή της μετοχής της αρχικής εταιρείας. Το ύψος της επίδρασης είναι συνήθως ίσο με την αξία του κλάδου που αποσχίζεται. Ουσιαστικά, όμως, δεν χάνεται αξία για τους μετόχους, αφού δίνονται σε αυτούς μετοχές της καινούργιας εταιρείας και το ύψος του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει δεν μειώνεται. Όμως, η αρχική εταιρεία πρέπει να μην επιτρέψει τη χαμηλότερη τιμή ανά μετοχή να επηρεάσει τις δραστηριότητές της. Για τον λόγο αυτό, ορισμένες φορές κρίνεται αναγκαία μια συγχώνευση μετοχών, για να αποφευχθούν προβλήματα με τις χρηματιστηριακές αγορές και τους θεσμικούς επενδυτές. Επιπλέον, η υψηλότερη τιμή για την αρχική εταιρεία οδηγεί και σε υψηλότερη τιμή για τη νέα εταιρεία, με σκοπό να προσελκύσει και αυτή με τη σειρά της θεσμικούς επενδυτές ή να διατηρήσει αυτούς που κατείχαν προηγουμένως μετοχές της αρχικής εταιρείας. Επιπρόσθετα, μπορεί να διευκολύνει την ένταξη της εταιρείας σε χρηματιστηριακές αγορές.

Η συγχώνευση μετοχών αποτελεί, συνήθως, απότοκο μιας συνεχόμενα μειούμενης τιμής της μετοχής. Για τον λόγο αυτό, συχνά αποτελεί αρνητικό σημάδι για την αγορά, με τις τιμές των μετοχών να μειώνονται τόσο κατά την ανακοίνωση της συγχώνευσης μετοχών όσο και στη συνέχεια.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • Reverse Stock Split: What It Is, How It Works, Examples, investopedia.com, διαθέσιμο εδώ
  • What Is a Reverse Stock Split?, fool.com, διαθέσιμο εδώ
  • Spin-off – Τι είναι, ορισμός και έννοια, el.economy-pedia.com, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Άρης Γλυκός
Άρης Γλυκός
Σπουδάζει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ενδιαφέρουν το χρηματιστήριο και τα κρυπτονομίσματα. Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται με το σκάκι, διαβάζει βιβλία και παίζει μπάσκετ.