24.6 C
Athens
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΗ επίδραση της διάσπασης μετοχών στη χρηματιστηριακή τους αξία και την εμπορευσιμότητά...

Η επίδραση της διάσπασης μετοχών στη χρηματιστηριακή τους αξία και την εμπορευσιμότητά τους


Του Άρη Γλυκού,

Η τιμή των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, δηλαδή των εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών, είναι πολύ σημαντική για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αξία των εταιρειών αυτών το ευρύ κοινό και οι επενδυτές. Ειδικότερα, η τιμή των μετοχών, σε συνδυασμό με τον αριθμό των μετοχών, αντικατοπτρίζουν την αξία που πιστεύουν οι επενδυτές ότι έχει η εταιρεία. Μια συνεχώς αυξανόμενη τιμή μετοχής καταδεικνύει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πολλές φορές, όμως, μια πολύ υψηλή τιμή ανά μετοχή μπορεί να αποθαρρύνει τους επενδυτές, καθώς ενδέχεται να κρίνουν ότι η μετοχή είναι υπερτιμημένη.

Ενόψει των ανωτέρω, ήδη από το 1926, πολλές εταιρείες, όπως η Caterpillar Inc. –που συνεχίζει να δραστηριοποιείται επιτυχημένα μέχρι και σήμερα στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών, ανταλλακτικών κ.λπ. και παροχής υπηρεσιών για τεχνικά έργα–, πραγματοποιούν διασπάσεις μετοχών (stock splits). Από τότε, πληθώρα μεγάλων εταιρειών έχουν πραγματοποιήσει διασπάσεις μετοχών με πολύ θετικά αποτελέσματα για τη χρηματιστηριακή τους αξία.

Δημιουργός: Άρης Γλυκός / Canva

Τι είναι, όμως, στην πράξη η διάσπαση μετοχών (stock split); Η εταιρεία Alphabet Inc., ευρέως γνωστή με την επωνυμία Google, πραγματοποίησε τον Ιούλιο του έτους 2022 διάσπαση μετοχών με αναλογία 20:1. Ο αριθμός 20 υποδηλώνει τον αριθμό των νέων μετοχών που θα πάρει ο κάθε μέτοχος για μια (1) παλιά μετοχή. Η τιμή μιας (1) μετοχής της Google ήταν $ 2.255,34 και μετά τη διάσπαση κάθε μετοχή άξιζε $ 112,64. Την ημέρα που ανακοινώθηκε η διάσπαση, η τιμή της μετοχής αυξήθηκε πάνω από 7%.

Η περίπτωση της Alphabet Inc., αναφορικά με την αναλογία της διάσπασης μετοχών, είναι ιδιαίτερη. Οι συνηθέστερες αναλογίες παλαιών και νέων μετοχών είναι 2:1 ή 3:1. Η αναλογία δεν απαιτείται να είναι απαραίτητα ένας αριθμός νέων μετοχών προς μια (1) παλιά. Μπορεί να είναι και 3:2, δηλαδή τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δύο (2) παλιές.

Δημιουργός: Άρης Γλυκός / Canva

Η διάσπαση μετοχών μπορεί να αποφέρει πολλά θετικά, τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους ιδιώτες και τους θεσμικούς επενδυτές που ήδη διαθέτουν μετοχές ή επιθυμούν να επενδύσουν στην εταιρεία. Αρχικά, η μειωμένη τιμή και ο αυξημένος αριθμός μετοχών συντελούν στην επίτευξη μεγαλύτερης ρευστότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τις αυξημένες συναλλαγές μετοχών στο χρηματιστήριο που διευκολύνονται από τη συγκριτικά πιο προσιτή τιμή. Οι επενδυτές που προτίθενται να πωλήσουν είναι πιο πιθανό να μην αναγκαστούν να κάνουν εκπτώσεις στην επιδιωκόμενη τιμή πώλησης, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο απώλεια χρημάτων. Από τη μεριά των αγοραστών, ο αυξημένος αριθμός μετοχών θα συμβάλλει στην εξεύρεση μιας συμφωνίας για αγορά μετοχών που θα συνάδει με τις προσδοκίες τους.

Για παράδειγμα, η ανάγκη για ρευστότητα είναι εξαιρετικά έντονη στην αγορά ακινήτων, που η ζήτηση δεν συμβαδίζει πάντα με την προσφορά. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οι αγοραστές αναγκάζονται να καταβάλλουν πολύ υψηλά ποσά, με τους πωλητές να ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές. Αντίθετα, σε περιόδους υψηλής προσφοράς, οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής, ωθώντας τις τιμές σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα. Επομένως, η έλλειψη ρευστότητας δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς και οδηγεί ανάλογα με τις συνθήκες σε αύξηση ή μείωση των τιμών.

Η επίδραση της διάσπασης μετοχών της Apple σε σχέση με τον δείκτη S&P 500. Πηγή δεδομένων: yahoofinance / motley fools, Επεξεργασία: Άρης Γλυκός

Ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο των επενδύσεων αποτελούν τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (options). Στα συμβόλαια αυτά, οι επενδυτές πληρώνουν ένα ποσό για να αγοράσουν το δικαίωμα να αγοράσουν εκατό (100) μετοχές ανά συμβόλαιο. Για να ασκήσουν το δικαίωμα που τους δίνει το συμβόλαιο, πρέπει να πληρώσουν την αξία των εκατό (100) μετοχών. Η χαμηλότερη τιμή της μετοχής διευκολύνει τους επενδυτές να αγοράσουν δικαιώματα προαίρεσης της μετοχής.

Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των εταιρειών για διάσπαση μετοχών έχει και ο αντίκτυπος της φαινομενικά χαμηλότερης τιμής στους επενδυτές. Η επίδραση αυτή αφορά, κατά κύριο λόγω, τους μικρούς επενδυτές, καθώς μια υψηλή τιμή μετοχής μπορεί να τους αποθαρρύνει από το να επενδύσουν. Στην περίπτωση, όμως, της διάσπασης των μετοχών, η τιμή γίνεται πιο ελκυστική και προσιτή για μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών, ιδίως μικροεπενδυτών.

Η διάσπαση μετοχών που πραγματοποιείται από μια εδραιωμένη επιχείρηση θεωρείται από τους επενδυτές ένα θετικό σήμα προς τις αγορές. Με την ανακοίνωση της διάσπασης παρατηρείται σημαντική αύξηση στην τιμή της μετοχής.

Δημιουργός: Άρης Γλυκός / Canva

Στο παρελθόν, τα χρηματιστήρια προσέφεραν πακέτα των εκατό (100) μετοχών αν η τιμή ήταν μεγαλύτερη του ενός (1) ευρώ και χιλίων (1.000) μετοχών όταν η τιμή ήταν χαμηλότερη. Επομένως, η μείωση της τιμής μέσω της διάσπασης των μετοχών διευκόλυνε τις συναλλαγές. Με τη μετάβαση των συναλλαγών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δίνεται πολλές φορές η δυνατότητα αγοράς εξ αδιαιρέτου μεριδίου μιας μετοχής.

Η επιλογή της διάσπασης μετοχών για μια εταιρεία, όμως, θα πρέπει να γίνεται έπειτα από ορθή αξιολόγηση των συνθηκών. Η διαδικασία αυτή έχει νομικά κόστη, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να είναι επιζήμια για την εταιρεία αν δεν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός και ακριβής πρόβλεψη, οπότε δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, η χαμηλή τιμή μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για την τιμή και όχι για τις προοπτικές της συγκεκριμένης εταιρείας ή του κλάδου που δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία του Warren Buffet, Berkshire Hathaway (BRK.A), είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που δεν επιθυμεί επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται για την εταιρεία αυτή καθαυτή και στοχεύει να προσελκύσει επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την υψηλή τιμή της μετοχής. Η μετοχή τάξης Α της εταιρείας αυτής δεν βρίσκεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οπότε δεν μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτών εξ αδιαιρέτου μέρος της μετοχής. Για αυτόν τον λόγο, έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια διάσπαση μετοχών τα τελευταία χρόνια και η κάθε μετοχή αποτιμάται σε λίγο παραπάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια. Αυτό αφορά τις μετοχές τύπου Α που έχουν περισσότερα προνόμια αναφορικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας, δηλαδή είναι μετοχές που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας, τον σχεδιασμό και την πορεία της επιχείρησης.

Εν κατακλείδι, η διάσπαση μετοχών στις περισσότερες περιπτώσεις «αναζωογονεί» το ενδιαφέρον των επενδυτών για την εταιρεία, δημιουργώντας θετικό επενδυτικό κλίμα και ρευστότητα. Αποτελεί σήμα ανόδου (bullish signal), που αντικατοπτρίζεται άμεσα στις τιμές των μετοχών των εταιρειών αυτών.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • What a Stock Split Is and How It Works, With an Example, investopedia.com, διαθέσιμο εδώ
  • Apple’s Stock Split History, fool.com, διαθέσιμο εδώ
  • Why Doesn’t Warren Buffett Split Berkshire Hathaway Stock?, investopedia.com, διαθέσιμο εδώ
  • Caterpillar Stock Split History, investors.caterpillar.com, διαθέσιμο εδώ
  • Stock splits: What you need to know, fidelity.com, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Άρης Γλυκός
Σπουδάζει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ενδιαφέρουν το χρηματιστήριο και τα κρυπτονομίσματα. Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται με το σκάκι, διαβάζει βιβλία και παίζει μπάσκετ.