17.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠολιτικήΓνώμηΤι είναι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς;

Τι είναι το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς;


Της Θεοδώρας Αγγελοπούλου,

Την Παρασκευή κατετέθη προς συζήτηση και επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής από το Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Το τελευταίο συνιστά την εθνική στρατηγική του κράτους, στην οποία εντάσσεται ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, παρεμβάσεων και έργων, που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς. Το εν λόγω σχέδιο αφορμάται από τη σύνταξη, την οποία ενέπνευσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), της οποίας ο ρόλος εμπλοκής αφορά την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων, τον απολογισμό, την αξιολόγηση, την επικαιροποίηση και τον ανασχεδιασμό του, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών για την εκπόνησή του, με τη συναρμογή των συναρμόδιων φορέων, ενώ στη σύσταση του σχεδίου αυτού συμπεριλήφθηκαν κείμενα από το περιεχόμενο άλλων τομεακών εθνικών στρατηγικών, αλλά και δράσεις ή έργα, που ενυπάρχουν στα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

Ένα τέτοιο εγχείρημα για να αποδώσει τα μέγιστα και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα οφείλει να έχει στη διάθεσή του έναν συντονιστικό – επιτελικό μηχανισμό, ο οποίος θα παρέχει οδηγίες προς τις σωστές κατευθύνσεις και θα επιλύει τα διαδικαστικά και ουσιαστικά ζητήματα με ταχύτητα και καινοτομία. Τέτοιου είδους καθήκοντα, λοιπόν, αναλαμβάνει η Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού, «η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης», τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Γενικό Γραμματέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, έναν ακόμη εκπρόσωπο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό ή τον αρμόδιο Υπουργό για τη διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα των ως άνω φορέων. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης παρέχει υπάλληλος της Ε.Α.Δ, ενώ, παράλληλα, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ., που αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», συγκροτείται η ως άνω Επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της.

Πηγή εικόνας: m.naftemporiki.gr

Ο Πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος Υπουργός για τη διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του κυβερνητικού έργου παραθέτει προς έγκριση το σχέδιο στο τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, από το πρώτο έτος της περιόδου αναφοράς αυτού και, εφόσον εγκριθεί, εκδίδεται Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Υπουργικό Συμβούλιο, από την πλευρά του, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής του κατά τη διάρκεια του έτους και εντός αυτού του πλαισίου, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του μηνός Απριλίου, προσκαλείται η Ε.Α.Δ. προκειμένου να παρουσιάσει τον απολογισμό της προόδου του, με εξαίρεση το πρώτο έτος εφαρμογής του.

Στο Εθνικό Σχέδιο κατά της διαφθοράς περιλαμβάνονται δράσεις που συναπαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), το οποίο διαλαμβάνει, ειδικώς, δράσεις και έργα, που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του δημοσίου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Α.Δ., εγκαθιδρύεται, επικαιροποιείται και ανασχεδιάζεται το Ε.Σ.Α, ώστε η παρακολούθηση και η αξιολόγησή του να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Α.Δ. υπάρχει η δυνατότητα να καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανασχεδιασμού του, ενώ πιθανές μεταβολές, που σχετίζονται με τη δομή, τους στρατηγικούς ή ειδικούς στόχους του, εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατ’ αναλογία και, από την πλευρά της, η Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού εγκρίνει μεταβολές, που αφορούν το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό των δράσεών του.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, hellenicparliament.gr, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδώρα Αγγελοπούλου
Θεοδώρα Αγγελοπούλου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα. Είναι απόφοιτη του Πρότυπου ΓΕΛ Αναβρύτων και πλέον πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και προσομοιώσεων σχετικά με την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την άμυνα και τη δημόσια διοίκηση ήδη από τα σχολικά χρόνια και το ενδιαφέρον της προς αυτά συνεχίζει αμειώτο. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά ενώ στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τον κλασσικό και σύγχρονο χορό.