30 C
Athens
Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΗ σύνοψη του έτους για σπουδαία πακέτα στήριξης

Η σύνοψη του έτους για σπουδαία πακέτα στήριξης [Μέρος Β’]


Του Παναγιώτη Παναγιωτακόπουλου,

EIB Global: Ένας νέος εταίρος για την Team Europe

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όμιλος ΕΤΕπ παρείχε χρηματοδότηση 8,1 δις ευρώ το 2021. Η Τράπεζα της Ε.Ε. δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως και είναι βασικός εταίρος της Team Europe. Από το 1958, η ΕΤΕπ έχει επενδύσει περισσότερα από 1,5 τρις ευρώ σε περισσότερα από 14.400 έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει χρηματοδοτήσει έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη συνολική μεταρρύθμιση της παγκόσμιας παρουσίας και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ αποφάσισε τώρα να μεταρρυθμίσει τις δραστηριότητές της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ιδρύσει ένα παράρτημα αφιερωμένο στις διεθνείς εταιρικές σχέσεις και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Αυτό το υποκατάστημα θα ονομάζεται EIB Global.

Η EIB Global θα συγκεντρώσει όλους τους πόρους και την τεχνογνωσία της ΕΤΕπ που έχει αποκτηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό μια σαφή δομή διαχείρισης, που μπορεί να συνεισφέρει ισχυρότερα και πιο εστιασμένα σε έργα και πρωτοβουλίες Team Europe. Η EIB Global θα επικουρείται και θα υποστηρίζεται από μια συμβουλευτική ομάδα του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα συσταθεί τους επόμενους μήνες.

Τον Νοέμβριο του 2021, η ΕΤΕπ άνοιξε τον πρώτο της κόμβο στην Αφρική, στην πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι. Σχεδιάζονται περισσότερα γραφεία, καθώς η ΕΤΕπ ενισχύει την παρουσία της στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το άνοιγμα του πρώτου κόμβου της ΕΤΕπ στην Αφρική. Πηγή εικόνας: European Investment Bank

«Η EIB Global, είναι η φυσική εξέλιξη της μακροχρόνιας δέσμευσής μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργώντας έναν ειδικό βραχίονα, θα είμαστε σε θέση να εστιάσουμε καλύτερα σε έργα που έχουν ισχυρό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο, είτε ενισχύοντας την ψηφιοποίηση, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε χτίζοντας ποιοτικές υποδομές που ενισχύουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η EIB Global, ως μέρος της Ομάδας Ευρώπης, θα είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία ισχυρότερων συνεργασιών με τοπικούς οργανισμούς και άλλες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης», δήλωσε ο Πρόεδρος Hoyer.

Ορόσημα στον δρόμο προς την κλιματική Τράπεζα της Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, η ΕΤΕπ μετατρέπεται σε Τράπεζα της Ε.Ε. για το κλίμα, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Τράπεζας για το κλίμα 2021-2025 του Ομίλου ΕΤΕπ που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2020. Το μερίδιο των επενδύσεων της ΕΤΕπ που κατευθύνθηκαν στη δράση για το κλίμα και τα έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αυξήθηκαν στο 43% πέρυσι (από 40% το 2020), παρά την κρίση του COVID-19, φέρνοντας την ΕΤΕπ πιο κοντά στον στόχο του 50%.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις πράξεις που χρησιμοποιούν τα ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ —χωρίς την εντολή του ΕΤΠ που στοχεύει ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία—, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα, στην πραγματικότητα, αυξήθηκε στο 51%.

Η ΕΤΕπ έφτασε επίσης σε δύο ορόσημα στον οδικό χάρτη της για την τράπεζα για το κλίμα. Τον Οκτώβριο, λίγο πριν από τη διάσκεψη COP26 στη Γλασκώβη, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Προσαρμογής της ΕΤΕπ στο κλίμα και την ευθυγράμμιση του Παρισιού για το πλαίσιο αντισυμβαλλομένων (PATH). Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της ΕΤΕπ για το κλίμα προορίζεται επί του παρόντος για τον μετριασμό του κλίματος. Με το Σχέδιο Προσαρμογής στο Κλίμα, η ΕΤΕπ δεσμεύεται να τριπλασιάσει το μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για το κλίμα που προορίζεται για την προσαρμογή, από 5% σε 15%. Με το PATH, η Τράπεζα της Ε.Ε. έχει δεσμευτεί σε μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψιν τα σχέδια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των πελατών. Το PATH παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για να βοηθήσει τις εταιρείες υψηλών εκπομπών να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν σχέδια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Πηγή εικόνας: europa.eu

«Το σχέδιό μας για την προσαρμογή στο κλίμα και η ευθυγράμμιση των αντισυμβαλλομένων στο Παρίσι, είναι βασικά στοιχεία της στρατηγικής μας. Αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή, συμβάλλουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών υποδομών σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα σε περιοχές που τη χρειάζονται περισσότερο λόγω της έκθεσής τους σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Με την ευθυγράμμιση των αντισυμβαλλομένων, ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να απελευθερώσουν τις ανθρακούχες εκπομπές και αυτό θα επιταχύνει τη μετάβαση σε έναν κόσμο με λιγότερες ή καθόλου εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», δήλωσε ο Πρόεδρος Hoyer.

Νέες φιλοδοξίες συνοχής

Η διασφάλιση ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω βρίσκεται στο επίκεντρο του λόγου ύπαρξης της Τράπεζας της Ε.Ε. και δεσμευόμαστε σθεναρά να υποστηρίξουμε τους στόχους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η ΕΤΕπ χορήγησε 90,8 δις ευρώ σε έργα που υποστηρίζουν τη συνοχή. Μόνο το 2021, η χρηματοδότηση για τη συνοχή ανήλθε σε 19,8 δις ευρώ, που αντιστοιχεί στο 41% ​​της υπογεγραμμένης χρηματοδότησης στις χώρες της Ε.Ε. που υποστηρίζονται από ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Τον Οκτώβριο του 2021, η ΕΤΕπ ενέκρινε ένα νέο πλαίσιο για την αύξηση του δανεισμού προς τις περιφέρειες συνοχής την περίοδο 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η ΕΤΕπ θα επιδιώξει να αυξήσει τη χρηματοδότησή της για περιφέρειες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει ως λιγότερο ανεπτυγμένες ή σε μετάβαση στο 45% του ετήσιου δανεισμού της Ε.Ε. έως το 2025.
  • Η ΕΤΕπ θα αφιερώνει το 23% του ετήσιου δανεισμού της στην Ε.Ε. σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (εκείνες με κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε.) έως το 2025.

Η δράση συνοχής της ΕΤΕπ για την περίοδο 2021-2027 θα επικεντρωθεί σε 145 περιφέρειες της Ε.Ε., 67 περιφέρειες μετάβασης και 78 λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Πηγή εικόνας: European Commission – European Union

Ρεκόρ χρηματοδότησης για την καινοτομία

Τέλος, αλλά σημαντικό, πέρυσι ένα ρεκόρ 20,7 δις ευρώ διατέθηκε για τη στήριξη της καινοτομίας, της ψηφιακής οικονομίας και της ανθρώπινης ανάπτυξης. Απαιτούνται νέες τεχνολογίες και λύσεις για να επιτευχθεί η δίδυμη μετάβαση σε έναν πράσινο και ψηφιακό κόσμο.

Ένα παράδειγμα του πώς αποδίδει καρπούς η χρηματοδότηση στην καινοτομία, είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Northvolt στα τέλη του 2021. Αφού πέτυχε την ανάπτυξη μπαταρίας ιόντων λιθίου, η σουηδική εταιρεία υπέγραψε συμφωνίες με διάφορους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και ανακοίνωσε την παραγωγή της πρώτης λιθίου-κυψέλη μπαταρίας ιόντων στο γιγαεργοστάσιο Northvolt στη βόρεια Σουηδία. Η ΕΤΕπ είναι περήφανος χρηματοδότης της Northvolt και υποστηρίζει μια ισχυρή, ανεξάρτητη ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • EIB Group increases financing to a record €95 billion in 2021, helping the European Union fight the pandemic and speed up the green and digital transformation, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Διαθέσιμο εδώ.

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος
Είναι τελειόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον ενδιαφέρει η καινοτομία στον κλάδο των οικονομικών και έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια και προσομοιώσεις. Λατρεύει τα ταξίδια, γι' αυτό και δεν σταματά να παρακολουθεί διάφορα προγράμματα Erasmus+ ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από τα μέσα Ιουνίου 2020 ως τα τέλη Μάρτιου 2022 διετέλεσε Αρχισυντάκτης Οικονομικών του OffLine Post.