15 C
Athens
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΡαντάρ Αναπτυσσόμενων ΧωρώνΨηφιοποίηση και αναπτυσσόμενες χώρες: Η περίπτωση της Αργεντινής

Ψηφιοποίηση και αναπτυσσόμενες χώρες: Η περίπτωση της Αργεντινής


Του Μάριου Ντινάκους,

Η Αργεντινή, αποτελεί μία μεγάλη οικονομική δύναμη στη Νότια Αμερική, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση των χωρών της περιοχής, με βάση το Α.Ε.Π. της, μετά τη Βραζιλία και το Μεξικό. Γενικότερα, η οικονομία ξεχωρίζει για τον τομέα των υπηρεσιών, τις μεταφορές και το εμπόριο, κλάδοι οι οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά στο εθνικό εισόδημα της χώρας. Ωστόσο, οι συνεχείς κρίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με κυριότερη αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, (υψηλός πληθωρισμός, αδύναμο νόμισμα στις αγορές και υψηλός λόγος Χρέους/Α.Ε.Π.), έχουν κρατήσει τα τελευταία χρόνια στάσιμη την οικονομία της χώρας. Τα κυριότερα προβλήματα που τη διέπουν αφορούν την εισοδηματική ανισότητα και τη φτώχεια. Λόγω της παραπάνω κατάστασης, λοιπόν, λαμβάνουν χώρα συχνές κυβερνοεπιθέσεις και η χώρα δεν δύναται να τις αντιμετωπίσει. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές επιχειρήσεις επενδύουν στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων από hackers — συγκεκριμένα, έχουν επενδυθεί πάνω από 108 εκατ. δολάρια σε αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, η χώρα έχει θέσει ως στόχο την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε servers που βρίσκονται στην επικράτειά της και την εκπαίδευση των πολιτών της για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Η προσέγγιση της αγοράς και του κράτους τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τον digital τομέα, έχει προσελκύσει αρκετές καινοτόμες επιχειρήσεις σχετικά με τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών της καθημερινής ζωής, με επίκεντρο τον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Απ’ ό,τι παρατηρείται, αυτές οι επενδύσεις αφορούν κυρίως startup επιχειρήσεις και, με βάση το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο της χώρας, υπάρχει μία ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς. Ο ρυθμός ανάπτυξης στον τομέα της ψηφιοποίησης είναι υψηλός και ανοδικός, καθώς ενισχύεται από την τεχνολογική ανάπτυξη και την εκπαίδευση των πολιτών. Ωστόσο, αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται τα πρώτα βήματα της χώρας στη ψηφιοποίηση και έτσι, το μέλλον θα είναι ευνοϊκό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με άλλα λόγια, δηλαδή, λόγω του πρώιμου σταδίου του τομέα, υπάρχει πολύς χώρος για πραγματοποίηση επενδύσεων, είσοδο νέων παικτών και ανάπτυξη των υποδομών.

Φωτογραφία του Clément Hélardot στην ιστοσελίδα Unsplash

Για να θεωρηθεί ότι η οικονομία της Αργεντινής είναι στο σωστό μονοπάτι της ψηφιοποίησης, θα πρέπει οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται να αφορούν τη ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης (με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας), η τεχνολογία που αναπτύσσεται να αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ανοιχτά δεδομένα, ενώ είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των πολιτών σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά ομαλά και χωρίς απρόοπτα, θα πρέπει να υπάρχει αύξηση των ασφαλών συνδρομητών στο ίντερνετ, καθώς και βελτίωση της ασφάλειας των servers, όπως θα μελετηθεί και παρακάτω.

Έτσι, η Αργεντινή και η Λατινική Αμερική θα μπορούν να προσβλέπουν σε μία ψηφιακή οικονομία, η οποία θα βασίζεται στο πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί από τις δυτικές, φιλελεύθερες και αναπτυγμένες οικονομίες.

Για να αναλυθεί ο βαθμός ψηφιοποίησης της οικονομίας, θα μελετηθούν οι εξής δείκτες:

Ο πρώτος είναι η πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο, ο οποίος έχει ανοδική τάση και πλέον η πλειοψηφία απολαμβάνει τη χρήση του διαδικτύου. Σε σύγκριση με τις δύο οικονομικές δυνάμεις της Λατινικής Αμερικής με βάση το ονομαστικό Α.Ε.Π., τη Βραζιλία και το Μεξικό, η Αργεντινή έχει το υψηλότερο ποσοστό για το 2019. Συγκεκριμένα, το 74,2% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το ίντερνετ σε σχέση με τη Βραζιλία, όπου το 73,9% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και το Μεξικό, όπου το ίντερνετ χρησιμοποιείται από το 71,9% των πολιτών. Ωστόσο, αν συγκρίνουμε τα μεγέθη αυτά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει μία απόκλιση της τάξης του 10%, όμως με τις επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Αργεντινή, αναμένεται ότι θα υπάρχει απομείωση της διαφοράς.

Το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην Αργεντινή. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

Ο δεύτερος δείκτης είναι το ποσοστό των ασφαλών δικτυακών servers ανά εκατομμύριο πολιτών, ο οποίος και αυτός έχει σταθερή ανοδική τάση. Εδώ παρατηρούμε, σε επίπεδο περιφερειακής σύγκρισης (Βραζιλία και Μεξικό), ότι η θέση της Αργεντινής είναι σε καλό επίπεδο, καθώς έχει τους περισσότερους ασφαλείς servers (3.685), με μικρή διαφορά από τη Βραζιλία. Ωστόσο, η διαφορά είναι μεγάλη με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι τελευταίες διαθέτουν κατά μέσο όρο 50.253 ασφαλείς servers ανά εκατ. πολιτών, ένα μέγεθος που είναι σχεδόν 14 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Αργεντινής! Αυτό το γεγονός οφείλεται κυρίως στο ότι ο ψηφιακός τομέας στη χώρα έχει δημιουργηθεί πρόσφατα και έτσι η οικονομία βρίσκεται στο πρώτο στάδιο ψηφιοποίησης. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα την πλευρά της Αργεντινής για να αμβλυνθεί η διαφορά της με τις αναπτυγμένες οικονομίες.

Το ποσοστό των ασφαλών δικτυακών servers ανά εκατομμύριο πολιτών. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

Εν κατακλείδι, η Αργεντινή βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο, όσον αφορά τη ψηφιοποίηση της οικονομίας της, αν τη συγκρίνουμε με τις γειτονικές της χώρες, ωστόσο, απέχει ακόμη πολύ από τις ανεπτυγμένες χώρες. Τα κυριότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει δεν αφορούν σε τόσο μεγάλο βαθμό τη ψηφιακή υποδομή καθαυτή, αλλά μάλλον αφορούν περισσότερο τα οικονομικά προβλήματα που κυριαρχούν στο εσωτερικό της. Τα προβλήματα αυτά επιφέρουν φτώχεια και ανισότητα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, και αυτό με τη σειρά του αποκλείει ταλαντούχα άτομα από την εκπαιδευτική διαδικασία και περιορίζει τη γενικότερη ανάπτυξή τους. Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, οι τεχνολογικές καινοτομίες είναι περιορισμένες. Αυτό τείνει να αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια με τη διενέργεια επενδύσεων στον ψηφιακό τομέα και την προσέλκυση διεθνών παικτών. Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσει η Αργεντινή να ψηφιοποιηθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, θα πρέπει πρώτα να επιλύσει τα βαθύτερα ζητήματά της και να σταθεροποιήσει την οικονομική της ανάπτυξη. Από την άλλη πάλι, η οικονομική ανάπτυξη επέρχεται μέσα από την Έρευνα και την Τεχνολογία, επομένως, η χώρα έχει περιπέσει σε έναν κλασικό φαύλο κύκλο, στον οποίο υπεισέρχονται πολλές φορές οι αναπτυσσόμενες χώρες. Απ’ ό,τι βλέπουμε, πάντως, από τα παραπάνω διαγράμματα, η ψηφιοποίηση της χώρας μέχρι στιγμής βαίνει καλώς και μένει μόνο να δούμε εάν η Αργεντινή θα μπορέσει να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο και να ψηφιοποιηθεί στον βαθμό που το έχουν πράξει και οι ανεπτυγμένες χώρες.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • The Fintech ecosystem in Argentina grows over 80% in the past 18 months, Finnovista, 2018, Retrieved from here
  • Argentina Cybersecurity, International Trade Administration, Department of Commerce United States of America, Retrieved from here
  • Evolution of Fintech in Argentina, 2020, Evolution of Fintech in Argentina, Marisa Analia Sánchez, Noelia Pamela Zalba, Juan Pablo Zoppis, Retrieved from here

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Μάριος Ντινάκους
Μάριος Ντινάκους
Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ειδικεύεται στα Μακροοικονομικά, Λογιστικά και στην Οικονομική Ανάλυση. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και κατέχει τα αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο. Ασχολείται σε καθημερινή βάση με τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, με σεμινάρια στον κλάδο της οικονομίας και τις νέες τεχνολογίες.