11.1 C
Athens
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΡαντάρ Αναπτυσσόμενων ΧωρώνΨηφιοποίηση και αναπτυσσόμενες χώρες: Η περίπτωση της Ουρουγουάης

Ψηφιοποίηση και αναπτυσσόμενες χώρες: Η περίπτωση της Ουρουγουάης


Του Μιχάλη Κακούρου,

Η Ουρουγουάη είναι μια μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία, αν και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γίγαντες (Βραζιλία, Αργεντινή), καταφέρνει σε πολλούς τομείς να ξεχωρίζει. Εν αντιθέσει με την επικρατούσα κατάσταση σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής, η Ουρουγουάη διακρίνεται ως ένα από τα πιο φιλελεύθερα κράτη του κόσμου με ασυνήθιστα χαμηλά ποσοστά διαφθοράς, με ευρεία μεσαία τάξη και το δεύτερο μεγαλύτερο κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. στη Νότια Αμερική. Μετά την οικονομική κρίση του 2002, η χώρα έθεσε τις βάσεις για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στις αρχές της αειφορίας και της καινοτομίας. Σταμάτησε, λοιπόν, να αποτελεί αναπτυσσόμενη χώρα από το 2009, αφού ξεπέρασε το φράγμα των 10.000$, που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα όσον αφορά το κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π.

Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών κάνουν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ουρουγουάη χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως η «Silicon Valley της Νότιας Αμερικής». Η ευνοϊκή νομοθεσία και η κατάρτιση των κατοίκων σε θέματα τεχνολογίας έχουν προσελκύσει πολυάριθμους επενδυτές από το εξωτερικό, (ως επί το πλείστον από τις Η.Π.Α.), με εταιρείες-κολοσσούς στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων, οι οποίες επενδύουν τεράστια κεφάλαια σε καινοτόμα projects σε ολόκληρη τη χώρα. Ως άμεση συνέπεια των παραπάνω, ο ρυθμός ψηφιοποίησης της Ουρουγουάης είναι καλπάζων εδώ και αρκετά χρόνια. Η ψηφιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, το οποίο μας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του αναπτυξιακού επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η εκάστοτε χώρα. Άλλωστε, έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι μερικοί από τους κυριότερους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη, είναι η επιμόρφωση των πολιτών και η τεχνολογική πρόοδος. Επομένως, η Ουρουγουάη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, αφού κατάφερε να καταστεί ανεπτυγμένη χώρα, υιοθετώντας τις κυριότερες νέες τεχνολογίες και επιμορφώνοντας τους πολίτες της επάνω σε αυτές.

Ο όρος «ψηφιοποίηση» ερμηνεύεται ως η μετατροπή διαδικασιών ή αλληλεπιδράσεων στα ψηφιακά τους ισοδύναμα και η αναδιοργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχοντας ως βάση ψηφιακές τεχνολογίες. Στον τομέα αυτόν εντάσσονται οι δράσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (της ψηφιοποίησης, δηλαδή, του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης), καθώς και δράσεις σχετικές με τα ανοικτά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή προσβασιμότητα, την ψηφιακή οικονομία και τις ψηφιακές δεξιότητες, δράσεις, δηλαδή, με ευρύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις για μια χώρα. Ακολουθώντας το παράδειγμα ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών όπως η Σουηδία, η Ολλανδία και η Ελβετία, η Ουρουγουάη προσπαθεί να προωθήσει το επιτυχημένο μοντέλο ψηφιοποίησης και στη Λατινική Αμερική.

Το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην Ουρουγουάη. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

Ένας από τους βασικότερους δείκτες που χρησιμοποιούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα για την ανάλυση του βαθμού ψηφιοποίησης μιας χώρας, είναι η πρόσβαση των πολιτών της στο διαδίκτυο. Με βάση τα στοιχεία του 2019, το ποσοστό της Ουρουγουάης ανέρχεται στο 83% των πολιτών της. Η επίδοση αυτή είναι όχι μόνο μεγαλύτερη από τις γειτονικές Αργεντινή και Βραζιλία (75% και 74%), αλλά είναι και η υψηλότερη στη Λατινική Αμερική. Ιδιαιτέρως κατατοπιστική είναι και η σύγκριση με το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019, το οποίο επίσης βρίσκεται στο 83%, τονίζοντας έτσι το μέγεθος της προόδου της Ουρουγουάης.

Οι συνδρομές γρήγορου ίντερνετ ανά 100 άτομα στην Ουρουγουάη. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, ανοδική είναι και η πορεία του ποσοστού των συνδρομών γρήγορου ίντερνετ, οι οποίοι, το 2019, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό αποτυπώνεται και ποσοστιαία, με τις 29 συνδρομές γρήγορου ίντερνετ ανά 100 Ουρουγουανούς. Η επίδοση αυτή είναι εμφανώς καλύτερη από τον μέσο όρο των λατινοαμερικανικών κρατών (15/100), επιδέχεται ωστόσο βελτίωσης ώστε να φτάσει τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία των ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ (33/100).

Ποσοστό ασφαλών διαδικτυακών servers ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

Παρόλα αυτά, όσον αφορά τους servers ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, η λατινοαμερικάνικη χώρα δεν σημειώνει ιδιαίτερη πρόοδο. Μολονότι από το 2015 (635 servers) μέχρι το 2020 (6.677 servers) η αύξηση είναι τεράστια, το ποσοστό ασφαλών servers στην Ουρουγουάη ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων βρίσκεται ακριβώς στον μέσο όρο των υπολοίπων κρατών της Λατινικής Αμερικής (περίπου 1.920). Σε αυτόν τον τομέα, βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση με χώρες όπως η Χιλή ή η Αργεντινή, ενώ απέχει ακόμη περισσότερο από τα ποσοστά των Ε.Ε. (50.224) και ΟΟΣΑ (57.528). Αυτός είναι ένας από τους τομείς στους οποίους εστιάζει πλέον η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων εξωτερικών επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης.

Ο σχετικά μεγάλος βαθμός ψηφιοποίησης της Ουρουγουάης, βοήθησε σημαντικά στο να  αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. H χώρα ήταν προετοιμασμένη και βρισκόταν άμεσα σε θέση να προωθήσει τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του ιού στο κοινωνικό σύνολο. Η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία, αν και σχεδόν πρωτόγνωρες έννοιες για τους πολίτες, εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία, και τα σχολεία της Ουρουγουάης ήταν από τα πρώτα παγκοσμίως που δέχτηκαν ξανά δια ζώσης τους μαθητές τους.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η Ουρουγουάη έχει μια μοναδική ευκαιρία να μετατραπεί σε κόμβο ψηφιακής τεχνολογίας. Ο ήδη μεγάλος για τα δεδομένα της Νότιας Αμερικής βαθμός ψηφιοποίησής της, ενίσχυσε την οικονομία και θωράκισε τη χώρα απέναντι στην πανδημία. Η περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής πολιτικής της κυβέρνησης και η διόρθωση των κακώς κειμένων, μπορούν να δώσουν στην Ουρουγουάη περίοπτη θέση στο παγκόσμιο σύστημα, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει και η εταιρεία Google, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως «ψηφιακό σπρίντερ», με βάση, όχι μόνο τις μέχρι τώρα επιτυχίες της, αλλά και τη μετέπειτα προοπτική εξέλιξης. Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη που η εν λόγω χώρα κατάφερε να περάσει στην ανώτερη εισοδηματική κατηγορία χωρών.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • The World Bank in Uruguay, World Bank, Retrieved from here
  • Uruguay XXI: Investment, Export, and Country Brand Promotion Agency, Retrieved from here
  • Uruguay Recent Trends, OECD Library, Retrieved from here
  • Uruguay’s Technology Sector and the Future of Fintech in Latin America, Wilson Center, Retrieved from here

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Μιχάλης Κακούρος
Γεννημένος το 1998, είναι φοιτητής του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και αγαπά το αντικείμενο των σπουδών του. Έχει λάβει μέρος σε αρκετά σεμινάρια, ενώ τρέφει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Περιβαλλοντικό Δίκαιο. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο.