11.1 C
Athens
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΝομικά ΘέματαEUDPR: Ο κανονισμός «Καζανόβα» και η διαφορά του από τον GDPR

EUDPR: Ο κανονισμός «Καζανόβα» και η διαφορά του από τον GDPR


Της Μαρίας Μπουλιέρη,

1725, το έτος γέννησης του γνωστού Ιταλού συγγραφέα Τζάκομο Καζανόβα. Γνωστού φυσικά περισσότερο για τις ερωτικές του ιστορίες, παρά για το συγγραφικό του ταλέντο. Τα απομνημονεύματά του έμειναν στην ιστορία, καθώς –μεταξύ άλλων– περιλαμβάνουν γλαφυρές ερωτικές περιγραφές που έκαναν το όνομά του συνώνυμο του «ακαταπόνητου εραστή». Κανονισμός 2018/1725 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου  2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και  την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, κάποια ιδιαίτερα αναλυτική επεξήγηση γιατί ο κανονισμός αυτός ή αλλιώς γνωστός ως EUDPR, πολλές φορές και για ευκολία αναφέρεται μεταξύ των ειδικών ως Κανονισμός «Καζανόβα».

Πολλές φορές, στο πρώτο άκουσμα, υπάρχει σύγχυση μεταξύ EUDPR και GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή αλλιώς GDPR (2016/679) είναι ο κανονισμός που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018. Δόθηκε, δηλαδή, χρονικό περιθώριο 2 ετών στα κράτη μέλη της ΕΕ για να τον ενσωματώσουν στην εθνική έννομη τάξη τους. Επιπλέον, για να γίνει αντιληπτή η διαφορά μεταξύ των δύο κανονισμών, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε το πεδίο εφαρμογής. Ο GDPR εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από τα κράτη μέλη, τις διάφορες δημόσιες αρχές, όπως ένα Δημαρχείο ή την Αστυνομία και από φυσικά πρόσωπα, π.χ. τον αναγνώστη αυτού του άρθρου ή μία πολυεθνική εταιρεία, όπως η Facebook (όταν επεξεργάζεται δεδομένα πολτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πηγή Εικόνας: coe.int

Ο EUDPR (European Union Data Protection Regulation) τέθηκε σε ισχύ στις 23 Οκτωβρίου 2018 και εφαρμόζεται από τις 11 Δεκεμβρίου 2018. Το αντίστοιχο χρονικό περιθώριο που δόθηκε για την ενσωμάτωσή του ήταν 2 μήνες, αντί 2 έτη. Η πολύ βασική του διαφορά με τον GDPR είναι ότι ο EUDPR εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτελείται από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τις Διοργανικές Υπηρεσίες.

Επιπλέον, ενώ συνήθως νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων μεταξύ φυσικών προσώπων είναι η συναίνεση, αυτό είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί πολύ σπάνια από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, η πιο συνηθισμένη νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων είναι το δημόσιο συμφέρον ή η αναγκαιότητα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό. Σε γενικές γραμμές, ο κανονισμός αυτός ομοιάζει σε αρκετά σημεία του με τον GDPR, ωστόσο περιλαμβάνει πιο ειδικές και αυστηρές διατάξεις.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • Προστασία δεδομένων στην ΕΕ, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρία Μπουλιέρη
Γεννήθηκε το 1997 στην Αθήνα, όπου και ζει μόνιμα. Είναι ασκούμενη δικηγόρος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ «International & European Legal Studies» με ειδίκευση «Private Law & Business Transactions» στο τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ, όπου ολοκλήρωσε και τις προπτυχιακές της σπουδές. Τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εμπορικό δίκαιο και συγκεκριμένα το δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε προπτυχιακό επίπεδο φοίτησε για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της Λιμόζ στη Γαλλία. Εκεί, σε ακαδημαϊκό επίπεδο εστίασε στο δίκαιο του περιβάλλοντος και πήρε μέρος σε πολλές εθελοντικές δράσεις.