14.8 C
Athens
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΠολιτικήΓνώμηAlea Jacta Est: Μία αναλυτική ματιά στο εβδομαδιαίο έργο του ελληνικού Κοινοβουλίου

Alea Jacta Est: Μία αναλυτική ματιά στο εβδομαδιαίο έργο του ελληνικού Κοινοβουλίου


Της Θεοδώρας Αγγελοπούλου,

Το παρόν κείμενο εγκαινιάζει τη στήλη “Alea Jacta Est”, η οποία έχει ως σκοπό να αφιερώσει τα γεγραμμένα της στον πυλώνα της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, που δεν είναι άλλος από το εθνικό μας Κοινοβούλιο, τη Βουλή των Ελλήνων. Σκοπός της στήλης αυτής είναι να παρουσιάζει αναλυτικά το εβδομαδιαίο έργο του Κοινοβουλίου, το οποίο θα διακρίνεται σε τρεις κύριους άξονες: το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εκτός των προαναφερθέντων, θα γίνεται λόγος για διαδικασίες έκτακτου χαρακτήρα και ουσιαστικού περιεχομένου, όπως μία ενδεχόμενη πρόταση μομφής, έκτακτες συζητήσεις με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για επίκαιρα προβλήματα και όποια άλλου ουσιώδους χαρακτήρα ζητήματα και διαδικασίες προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Ξεκινά η «αφήγησή» μας, λοιπόν, με την εβδομάδα που διανύσαμε, την εβδομάδα, η οποία σηματοδότησε το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή μίας νέας φθινοπωρινής εποχής, η οποία προβλέπεται απαιτητική σε όλα τα επίπεδα. Βρισκόμαστε στην ΙΗ’ Περίοδο του πολιτεύματός μας και η Βουλή στη φάση της Β’ Συνόδου. Η τρέχουσα μεταβατική εποχή χαρακτηρίζεται από περιορισμένο αριθμό συνεδριάσεων της Ολομέλειας επί του νομοθετικού έργου και από πολύ συγκεκριμένο αριθμό συνεδριάσεων των επιμέρους κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες επεξεργάζονται τις κατατεθείσες προτάσεις ή σχέδια νόμου.

Αντιθέτως, πλούσια δραστηριότητα εντοπίστηκε ως προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος απευθύνεται στους εκτελεστικούς ιθύνοντες, δηλαδή τους αρμόδιους Υπουργούς, και περιλαμβάνει τα εξής μέσα: τις αναφoρές, τις ερωτήσεις, τις επίκαιρες ερωτήσεις, τις αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (Α.Κ.Ε.), τις επερωτήσεις, τις επίκαιρες επερωτήσεις, τις ερωτήσεις σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. και τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 52 ερωτήσεις, 29 επίκαιρες ερωτήσεις, 3 ερωτήσεις σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε., αλλά και μία Α.Κ.Ε., οι οποίες προήλθαν κατά τη συντριπτική πλειονότητά τους από βουλευτές των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και οι οποίες δεν έχουν λάβει, ακόμη, καμία απάντηση.

Πηγή εικόνας: hellenicparliament.gr

Προχωρώντας, στο νομοθετικό έργο, το οποίο πραγματοποιείται είτε από την Ολομέλεια της Βουλής είτε από τις αρμόδιες διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές (άρθρο 70 παρ.2 του Συντ.), όπου η Ολομέλεια απλώς συζητά και ψηφίζει σε μια ενιαία συνεδρίαση το νομοσχέδιο, από τις 31 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, έλαβαν χώρα οι  συνεδριάσεις ΡΠ’, ΡΠΑ΄, ΡΠΒ’, ΡΠΓ’ κατά τις οποίες έγιναν τα εξής:

  1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις», με εισηγητές τους βουλευτές Μιχάλη Παπαδόπουλο και Ευάγγελο Αποστόλου για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις», με εισηγητές τους βουλευτές Περικλή Μαντά και Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με εισηγητές τους βουλευτές Σταύρο Κελέτση και Γεώργιο Ψυχογιό για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επιπρόσθετα, το μοναδικό νέο νομοσχέδιο που κατετέθη στη Βουλή και παρεπέμφθη για επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή, είναι αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 2 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο αναλαμβάνεται από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνεδριάσεις των επιτροπών αυτήν την εβδομάδα, πραγματοποιώντας σύνολο επτά. Οι υπόλοιπες, οι οποίες είχαν να επιτελέσουν έργο για μία συνεδρίαση έκαστη, καθίσταντο η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας με την συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2021), η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την συζήτηση για το προαναφερθέν ζήτημα και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Πηγή εικόνας: in.gr

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, την 1η Σεπτεμβρίου υπεβλήθη η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το έτος 2020 από τον επικεφαλής της  σχετικής Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο τελευταίος με τη σειρά του σημείωσε ότι «σε μια περίοδο όπου περιορίστηκαν σημαντικά οι φυσικές συναλλαγές, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε 14,1% περισσότερες αναφορές σε σχέση με το 2019, λόγω της κατακόρυφης ανόδου των υποθέσεων που αφορούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο», κάτι στο οποίο καταλυτικό ρόλο έπαιξε η πανδημία, η οποία οδήγησε τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία σε ψηφιοποίηση των εργαλείων και των διαδικασιών τους, σχεδόν εξαναγκαστικά, για χάρη της επιβίωσης και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Με τη σειρά του ο κ. Τασούλας θα παραπέμψει την Έκθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να ενημερωθούν για τα εμπεριστατωμένα στοιχεία οι βουλευτές.

Εν κατακλείδι, παρατηρείται μία μικρή, αλλά σημαντική δραστηριότητα στους βουλευτικούς θώκους την τρέχουσα περίοδο, καθώς η εν λόγω μεταβατική περίοδος μπορεί να δείχνει φαινομενικά μία μικρή στασιμότητα του κοινοβουλευτικού έργου, αλλά δικαιολογείται απόλυτα, καθώς η Βουλή προετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά σε μία νέα περίοδο νομοθέτησης και άσκησης των συνταγματικών καθηκόντων της.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, hellenicparliament.gr, διαθέσιμο εδώ
  • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, hellenicparliament.gr, διαθέσιμο εδώ
  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας, hellenicparliament.gr, διαθέσιμο εδώ
  • Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021, Στον Πρόεδρο της Βουλής υπεβλήθη η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2020, Γραφείο Τύπου, hellenicparliament.gr, διαθέσιμο εδώ

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδώρα Αγγελοπούλου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα. Είναι απόφοιτη του Πρότυπου ΓΕΛ Αναβρύτων και πλέον πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και προσομοιώσεων σχετικά με την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την άμυνα και τη δημόσια διοίκηση ήδη από τα σχολικά χρόνια και το ενδιαφέρον της προς αυτά συνεχίζει αμειώτο. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά ενώ στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τον κλασσικό και σύγχρονο χορό.