24.5 C
Athens
Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΑλλαγές στο άμεσο φορολογικό μέλλον

Αλλαγές στο άμεσο φορολογικό μέλλον


Του Γιάννη Αυγουστάκη,

Παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία εν μέσω COVID-19, η οικονομία μας δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά, καθώς σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, η κυβέρνηση καλείται να λάβει μέτρα που θα βοηθήσουν την οικονομία να μην συρρικνωθεί περαιτέρω.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση αποφάσισε να προβεί σε μεγάλες μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ως μέτρο ενθάρρυνσης της οικονομίας.

Στόχος είναι, κυρίως, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι μειώσεις αφορούν, κυρίως, τους συντελεστές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, όπως, επίσης, και κάποιες τροποποιήσεις που αφορούν τη μείωση φόρου εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή εικόνας: verianet.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 4646/2019 για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που αποκτούν φέτος τα φυσικά πρόσωπα, θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, εντός του 2021, οι παρακάτω αλλαγές στην κλίμακα φόρου εισοδήματος:

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής  (%)
0-10.000 9% (Από 22%)
10.001-20.000 22%
20.001-30.000 28%(Από 29%)
30.001-40.000 36%(Από 37%)
40.001 – 44%(Από 45%)

 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΦΕ, σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος συγκεκριμένα:

  • Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των €777, από €1.900, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε €810, από €1.950, για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε €900, από €2.000, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε €1.120, από €2.100, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε €1.340, από €2.100, για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά €220 για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
  • Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των €12.000, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά €20 ανά €1.000 του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Όσον αναφορά  την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα Ν. 4646/2019, Άρθρο 43Α:

  • Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των €12.000 των φυσικών προσώπων. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.
Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,20%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
>220.000 10,00%

 

Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν: αναπηρίες κάθε μορφής άνω του 80%, μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ καθώς και όσοι λαμβάνουν επιδόματα από τον εν λόγω οργανισμό. Ακόμα, εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί. Τέλος, εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής για τα εισοδήματα από τόκους κρατικών ομολόγων και έντοκων γραμμάτιων ελληνικού δημοσίου, καθώς και για το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 37.

Πηγή εικόνας: makthes.gr

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων θα ευεργετηθούν επίσης από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020.

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι έχει, ήδη, ανακοινωθεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας, ήδη, την εκ νέου μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το β’ εξάμηνο του 2020.

Παραδείγματος χάριν:

Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000

-Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 843 ευρώ

-Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 859 ευρώ

-Ετήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 228 ευρώ

Ομοίως ο εργοδότης θα έχει όφελος :

Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000

-Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.248 ευρώ

-Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.225 ευρώ

-Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 318 ευρώ

Συνοψίζοντας, εύκολα με όσα προαναφέρθηκαν μπορεί κανείς να κατανοήσει τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κλάδο της φορολογίας. Ενδεχομένως οι αλλαγές να φαντάζουν μικρές και ασήμαντες, όμως βήμα-βήμα και με την ανάλογη υπομονή θα μπορέσουν να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες βελτίωσεις στον χώρο.


TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Αυγουστάκης
Απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει ως επαγγελματικό στόχο τον κλάδο της ελεγκτικής, με προϋπηρεσία σε μια από τις 4 μεγαλύτερες ελεγκτικές της Ελλάδας και παγκοσμίως. Αυτή την στιγμή ολοκληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον εργασιακό χώρο.