16.6 C
Athens
Παρασκευή, 23 Απριλίου, 2021
Αρχική Νομικά Θέματα Οι ελευθερίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ελευθερίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση


Της Αθηνάς Σωτηρίου,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες τις τέσσερις βασικές ελευθερίες: ελευθερία διαμονής ή εργασίας σε οποιοδήποτε κράτος της, οικονομική ελευθερία, δηλαδή ελευθερία μετακίνησης χρημάτων, ελευθερία πώλησης εμπορευμάτων και τέλος ελευθερία παροχής υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την πρώτη ελευθερία, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αξίζει να αναφερθεί πως εμπεριέχει τόσο την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣυνθΛΕΕ), αλλά και το δικαίωμα εγκατάστασης των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων (άρθρο 49 επ. ΣυνθΛΕΕ). Οι διατάξεις αυτές αναπτύσσουν άμεση ισχύ και έτσι είναι δυνατόν να επικαλούνται παραβιάσεις τους οι ιδιώτες στα εθνικά δικαστήρια. Φορείς του δικαιώματος είναι τόσο οι εργαζόμενοι, δηλαδή εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες υπό εντολή άλλου με αμοιβή ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του. Τέλος, δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής έχει αναγνωριστεί και σε υπηκόους τρίτων χωρών σε ορισμένες περιπτώσεις.Περιορισμοί

Το δικαίωμα ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών προστατεύεται στο άρθρο 63 ΣυνθΛΕΕ, το οποίο απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό στις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η ελευθερία αυτή αφορά την κίνηση αξιών σε χρήμα ή σε είδος μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ αυτών και τρίτων χωρών, η οποία ενεργείται κατά κανόνα μονομερώς και για επενδυτικούς σκοπούς.

Η ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τις αρχές ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα πολύ νωρίτερα από τις άλλες ελευθερίες. Το δικαστήριο στην από 10.12.1968 απόφασή του Επιτροπή κατά Ιταλίας όρισε το εμπόρευμα ως κάθε υλικό αγαθό που αποτιμάται σε αξία και το οποίο ως εκ τούτου αποτελεί εν δυνάμει αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. Σημαντικό παράγοντα στην ελευθερία αυτή, αλλά και εν γένει στην ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων και κεφαλαίων, αποτελεί η δημιουργία τελωνειακής ένωσης. Η εύρυθμη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης προϋποθέτει την απαγόρευση των δασμών και κάθε επιβάρυνσης ισοδύναμου αποτελέσματος, των ποσοτικών περιορισμών και των φορολογικών διακρίσεων ενώ απαιτεί κοινό δασμολόγιο.

Τέλος, η ελευθερία εγκατάστασης αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους και κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣυνθΛΕΕ. Αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης και τη δυνατότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ανεμπόδιστα. Η άσκηση δραστηριότητας θα πρέπει ωστόσο, να έχει μόνιμο χαρακτήρα διαφορετικά πρόκειται για παροχή υπηρεσιών. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών κατοχυρώνεται στο άρθρo 56 ΣυνθΛΕΕ. Η παροχή αυτή γίνεται έναντι κάποιας αμοιβής (άρθρο 57 ΣυνθΛΕΕ). Προβλέπονται κάποιοι περιορισμοί ωστόσο, στην ελευθερία αυτή.  Σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου, τέτοιοι περιορισμοί προβλέπονται στο άρθρο 52 και άρθρο 62 ΣυνθΕΕ (περιστολή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προκύψει από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των οποίων δικαιολογητική βάση αποτελεί η διασφάλιση της δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας).


Πηγές

Αθηνά Σωτηρίου

Γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα το 1997 και είναι προπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Έχει συμμετάσχει σε διάφορες προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών και στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με τον χορό.

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η επίλυση της θαλάσσιας διαμάχης Ινδονησίας-Σιγκαπούρης: Ένα ανερχόμενο ‘‘success story’’ του Ειρηνικού;

Της Ειρήνης Μπούλια, Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως οι μεγάλες διακρατικές διαμάχες προκύπτουν κατά κανόνα μεταξύ όμορων χωρών. Τα κράτη έχουν πολλά να χωρίσουν με τους...

Το ψυχολογικό προφίλ ενός τρομοκράτη

Της Διαμάντως Γεωργακοπούλου, «Ποια θα είναι η τελευταία μου σκέψη;», είπε ένα από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που έλαβε χώρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου...

After Covid Era

By Timoleon Palaiologos, It has been more than a year since the beginning of the ongoing pandemic that has completely altered the reality of our...

Η πρώτη φάση της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου: Η αρχή του τέλους

Της Ιωάννας Μήτση, Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, η αφετηρία της οποίας τοποθετείται το έτος 1825, χαράσσεται στη μνήμη των ανθρώπων ως ένα υψίστης...
Αθηνά Σωτηρίου
Γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα το 1997 και είναι προπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Έχει συμμετάσχει σε διάφορες προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών και στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με τον χορό.