Του Βασίλη Δόγκα,

Το πρόγραμμα εκτάκτου QE ή αλλιώς το λεγόμενο PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) είναι η κίνηση της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης που ακολουθεί τον κορωνοϊό. Το πακέτο αυτό έχει στόχο τη στήριξη τόσο του κρατικού, όσο και του ιδιωτικού τομέα κάθε κράτους-μέλους. Μετά από συσκέψεις και επανεξέταση των μαινόμενων οικονομικών συγκυριών, αποφασίστηκε νέα αύξηση του εν λόγω προγράμματος κατά 600 δισεκατομμύρια ευρώ (αγγίζοντας τα €1,350 τρισεκατομμύρια συνολικά) από την ΕΚΤ. «Αντιδρώντας στην καθοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού λόγω της πανδημίας, η επέκταση του PEPP θα χαλαρώσει περαιτέρω την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας τις χρηματοδοτικές συνθήκες στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά», δηλώνει σε ανακοίνωσή της, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής.

Ο φόβος αποπληθωρισμού δικαιολογεί την απόφασή της για αύξηση του ύψους του προγράμματος PEPP: «Οι αποπληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ΕΚΤ παίρνει αυτά τα μέτρα, για να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν πραγματικότητα», ανέφερε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της και διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι αυτή η κρίση είναι ουσιαστικά αντιπληθωριστική, με την έννοια ότι συσσωρεύονται κάποια από τα προβλήματα που είχαμε με τον χαμηλό πληθωρισμό».

Ακόμα, η ΕΚΤ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις αγορές «με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις χώρες. Αυτό επιτρέπει στο ΔΣ να αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής», προσθέτει. Το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε επίσης ότι ο χρονικός ορίζοντας στήριξης για τις αγορές (στο πλαίσιο του PEPP), πρέπει να παραταθεί «έως τουλάχιστον το τέλος Ιουνίου του 2021». Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με τη βοήθεια του PEPP μέχρι να κρίνει ότι η κρίση που προκάλεσε μακροχρόνια ο κορωνοϊός, έχει λήξει.

Η ΕΚΤ αποφάσισε, επίσης, ότι τα ποσά που θα αποκτηθούν και θα εξοφλούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επανεπενδύονται μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2022. Η μελλοντική μετακύλιση του χαρτοφυλακίου του PEPP θα γίνει προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή στην προεπιλεγμένη νομισματική πολιτική της Ένωσης. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP), θα συνεχιστούν με ύψος 20 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως, συνδυαστικά με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 120 δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθεται -προσωρινά- μέχρι το τέλος του έτους.

Οι επανεπενδύσεις των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος APP, θα συνεχιστούν πλήρως για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Στη συνέχεια, το ΔΣ θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, προκειμένου να διατηρηθεί η απαραίτητη ρευστότητα σε κάθε ευρωπαϊκή οικονομία. Σε μία ακόμη ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και επιτόκια διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0%, 0,25% και -0,5% αντιστοίχως. «Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού».

Τέλος, τονίζει ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του, κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία».


Βασίλης Δόγκας

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το ’97. Μεγάλωσε στα Γρεβενά και μερικά χρόνια μετά επέστρεψε για την πραγματοποίηση των σπουδών του, στη σχολή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κάτοχος μέτριας γνώσης της Γαλλικής γλώσσας και άριστη της Αγγλικής. Λάτρης των αθλημάτων και συγκεκριμένα του τρεξίματος, ενώ αγαπημένη του ασχολία είναι η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων.