Του Άρη Κατσίδη,

Στον κόσμο των επενδύσεων και των χρηματιστηριακών αγορών εν γένει, ο λόγος της τιμής προς τα κέρδη της εταιρίας ή ο λόγος P/E είναι ένα μέτρο που συσχετίζει την τιμή της μετοχής με τα κέρδη της. Όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε αν η επένδυση σε μια συγκεκριμένη μετοχή είναι μια καλή επένδυση, τότε η αναλογία P/E μπορεί να μας βοηθήσει να μετρήσουμε τη μελλοντική κατεύθυνση της μετοχής, αν η τιμή είναι σχετικά υψηλή ή χαμηλή, αλλά και να την συγκρίνουμε με τις παρελθοντικές τιμές, καθώς και με άλλες στον ίδιο τομέα. Το τελευταίο αποτελεί και έναν χρήσιμο δείκτη για την πορεία της επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο στον οποίον ανήκει.

Ο τύπος αυτός έγινε δημοφιλής από τον αείμνηστο Benjamin Graham, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «ο πατέρας του value investing». Ο Graham, όντας μέντορας του Warren Buffett, ανέδειξε ένα από τους πιο γρήγορους και εύκολους τρόπους για να προσδιορίσει κανείς αν μια μετοχή αποτελεί μια αξιόλογη επένδυση ή χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία.

Εξηγώντας το P/E Ratio

Το P/E είναι η τιμή που πληρώνει ένα επενδυτής για κάθε ένα δολάριο από τα κέρδη της εταιρίας. Με άλλα λόγια, εάν μια εταιρία έχει κέρδη 2 δολάρια και κοστίζει 20 δολάρια, τότε το P/E είναι ίσο με 10 δολάρια.

Αυτός ο λόγος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος γιατί αν αντιστρέψουμε τους όρους θα πάρουμε την απόδοση των κερδών μιας μετοχής. Με αυτό μπορούμε να μετρήσουμε πιο εύκολα την απόδοση που πραγματικά κερδίζουμε και να τη συγκρίνουμε με τις αποδόσεις από άλλες, εναλλακτικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα γραμμάτια του δημοσίου και πιστοποιητικά καταθέσεων.

Η κοινή λογική στις επενδύσεις χρησιμοποιώντας το P/E

Το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν υπάρχει ένας καθορισμένος κανόνας που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Για παράδειγμα, αν η οικονομία βρίσκεται σε κρίση, τότε τα κέρδη της εταιρίας ό,τι και να κάνουμε θα πάνε χειρότερα από το αναμενόμενο. Ως αποτέλεσμα, μειώνονται οι προσδοκίες των επενδυτών και όπως είναι λογικό και οι τιμές των μετοχών θα μειωθούν.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών, τα εταιρικά κέρδη μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται και οι τιμές των μετοχών μπορούν να αυξάνονται κι αυτές για πολλά χρόνια στην σειρά. Ακόμη και με το P/E ratio στο 16 ή ακόμη και στο 20, αυτό δεν σημαίνει πως η μετοχή είναι υπερτιμημένη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πολλοί επενδυτές που πίστευαν πως η αγορά ήταν υπερτιμημένη με βάση τις αναλογίες P/E, έχασαν μεγάλες αποδόσεις στο διάστημα από το 1994 έως και το 1999.


Άρης Κατσίδης

Είναι φοιτητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις οικονομικές ειδήσεις, ενώ παρακολουθεί σταθερά το χρηματιστήριο. Ως χόμπι έχει τον αθλητισμό, την ιστορία, την γεωγραφία, αλλά και τα ταξίδια.