25 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝομικά ΘέματαΑναρρωτική Άδεια στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Αναρρωτική Άδεια στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα


Της Χρυσοβαλάντως Κουτσούλη, 

Είτε είσαι δημόσιος, είτε ιδιωτικός υπάλληλος, θα πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι τα βασικά δικαιώματά σου σε περίπτωση ασθενείας, ώστε να μην εκληφθεί η απουσία σου ως αδικαιολόγητη. Παρακάτω παραθέτονται οι άδειες που δικαιούνται οι υπάλληλοι, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Δικαιώματα Δημοσίων Υπαλλήλων

1.Ειδική άδεια περιοδικής νοσηλείας

Στον Υπαλληλικό Κώδικα προβλέπεται, ότι «υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο». Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει με σαφήνεια τα νοσήματα, τα οποία εντάσσονται στη διάταξη αυτή, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους εφόσον υπάρχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:

  1. Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
  2. Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

2. Παροχή άδειας έξι (6) ημερών, επιπλέον της κανονικής τους άδειας

Προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα και η παροχή άδειας με αποδοχές 6 ημερών, επιπλέον της κανονικής άδειας για τον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

3.Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Την αναρρωτική άδεια δικαιούται ο υπάλληλος που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει. Πιο συγκεκριμένα, του χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών, όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Όμως, για τον υπάλληλο που πάσχει από κάποιο δυσίατο νόσημα χορηγείται αναρρωτική άδεια διπλάσια. Η αναρρωτική άδεια δίχως διακοπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Στην αναρρωτική άδεια περιλαμβάνονται και οι ημέρες απουσίας, λόγω ασθένειας που προηγήθηκαν της άδειας.

Προβλέπεται, επιπροσθέτως, η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα για τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ο.Τ.Α. Το εν λόγω δικαίωμα, δύναται να ασκείται με την προϋπόθεση πρωτίστως ότι διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι δικαιούχοι.

Δικαιώματα Ιδιωτικών Υπαλλήλων

1.Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

Οι μισθωτοί γενικά απολαμβάνουν το δικαίωμα της δυνατότητας απουσίας από την εργασία τους, χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθεί η πράξη τους ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους (δηλαδή ότι αποχώρησαν οικειοθελώς), όταν η απουσία τους οφείλεται σε ασθένεια μικρής διάρκειας (βραχεία). Επομένως, οι εργοδότες υποχρεούνται να τους δεχθούν στην εργασία μετά την επάνοδο από την ασθένειά τους.

Έτσι, ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται αυτή που διαρκεί:

Α) Ένα μήνα για τους υπαλλήλους που εργάζονται μέχρι και τέσσερα (4) έτη.

Β) Τρεις μήνες για τους υπαλλήλους που εργάζονται από τέσσερα (4) μέχρι και δέκα (10) έτη.

Γ) Τέσσερις μήνες για τους υπαλλήλους που εργάζονται περισσότερο από δέκα (10) έτη.

Δ) Έξι μήνες για υπαλλήλους που εργάζονται επί χρόνο περισσότερα από 15 έτη.

2.Ειδική άδεια περιοδικής νοσηλείας

Αντίστοιχο δικαίωμα άδειας περιοδικής νοσηλείας με αποδοχές ως 22 ημέρες δεν προβλέπεται, στην περίπτωση που ο μισθωτός – υπάλληλος χρήζει νοσηλείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.

Εξαίρεση, ωστόσο, προβλέπεται στο άρθρο 8 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2002 και 2003: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων ετών στον ίδιο εργοδότη και πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη αντίστοιχη με εκείνη του μειωμένου ωραρίου που ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους.


Πηγές
  • Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)
  • Βασιλικό Διάταγμα 16/18.07.1920
  • Ν. 2527/1997
  • Ν. 2112/1920
  • Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, έτη 2002 και 2003
  • Ν. 4558/1930 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 2112 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων».

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Χρυσοβαλάντω Κουτσούλη
Χρυσοβαλάντω Κουτσούλη
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας. Ασκούμενη Δικηγόρος και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για τα έτη 2016-2018. Μιλάει την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Έχει συμμετάσχει σε προσομοιώσεις διεθνούς κλίμακας και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες σχετικές με το αντικείμενο σπουδών της. Στον ελεύθερό της χρόνο πηγαίνει θέατρο, ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων και την ανάγνωση βιβλίων. Αρθρογραφεί για νομικά θέματα, κυρίως ιδιωτικού δικαίου.