2.5 C
Athens
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Ευρώπη Brexit: ένα σημείο καμπής στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ

Brexit: ένα σημείο καμπής στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ


Της Νικολέτας Χρυσικού,

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, το αίσθημα ενοποίησης της Ευρώπης γινόταν όλο και πιο έντονο, αφού αυτή θεωρούνταν πλέον η μόνη λύση για την αποφυγή μελλοντικών πολεμικών συγκρούσεων. Ως πρώτη μορφή ενοποίησης θεωρείται η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που πραγματοποιήθηκε το 1952 με την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων από τη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Αυτή έλαβε χώρα έπειτα από πρόταση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman για την από κοινού διαχείριση με την Γερμανία του άνθρακα και χάλυβα. Το 1958 ιδρύονται δύο νέες κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας με κύριο στόχο την ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας. Έως το 1993, οι ως άνω κοινότητες αριθμούσαν 12 κράτη-μέλη. Το 1993, αποφασίζεται η συγχώνευση των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ ή αλλιώς, την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίας ένωσης-οργανισμό που ξεφεύγει από τα κοινά οικονομικά και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που απασχολούνται τα κράτη.

Ακόμη, σήμερα κύριοι στόχοι της Ένωσης είναι να προάγει την ειρήνη και να προσφέρει ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη χωρίς την ύπαρξη εσωτερικών συνόρων. Ακολουθούν η βιώσιμη ανάπτυξη, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η δημιουργία οικονομικής και νομισματικής ένωσης με νόμισμα το ευρώ. Την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσαν έως πρότινος 28 κράτη μέλη. Σήμερα αποτελείται από 27 κράτη, λόγω της πρώτης αποχώρησης κράτους μέλους, του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο προσήχθη στην ΕΟΚ το 1973.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2016 ψηφίστηκε με δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό 51,9%. Παρόλα αυτά, το γνωστό σε όλους Brexit ,επικυρώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Ιανουαρίου, από την ΕΕ στις 30 Ιανουαρίου 2020 και τελικά πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από χρόνιες καθυστερήσεις. Η πράξη της αποχώρησης χαρακτηρίζεται από πολλούς ιστορική στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η χώρα αποχωρεί έπειτα από 47 έτη συνεργασίας. Οι σχέσεις της ΕΕ με το πρώτο κράτος-μέλος, που αποχώρησε από αυτή, εξαρτώνται κυρίως από τις προθέσεις της χώρας και τον σεβασμό ως προς τους κανόνες της Ένωσης.

Βέβαια, στο χρονικό διάστημα του έτους 2020 που έχει οριστεί ως μεταβατική περίοδος, θα πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει, χωρίς ενδοιασμούς, την θέληση της ΕΕ να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά κυρίως, την οικονομική πολιτική, την ασφάλεια καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι σημαντικό, επίσης, πως το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα τουλάχιστον έως τα τέλη του 2020, ενώ θα συμμετέχει κανονικά στον προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί έως τα τέλη του έτους. Παρά το χρονικό όριο προσαρμογής, έχουν επέλθει ήδη σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την οργάνωση, κυρίως της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται η μείωση του εδάφους της ΕΕ σε ποσοστό 5,5%. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τις 73 έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες κατείχε το κράτος της Μ. Βρετανίας, άλλες θα αναδιανεμηθούν στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη, ενώ άλλες θα δοθούν σε νέα κράτη, που πρόκειται να ενσωματωθούν στην Ένωση. Όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου, αυτό δεν «υπερέχει» πλέον τον νόμων του κράτους του Ηνωμένου Βασιλείου. Σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές και την μετακίνηση των πολιτών, οι αλλαγές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού όπως έχει συμφωνηθεί, τα ως άνω παραμένουν ως έχει, έως τα τέλη του 2020. Ακόμη, η απομάκρυνση, όμως, της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο, θα την επηρεάσει ιδιαίτερα στις διεθνείς συναλλαγές, αλλά και σε αυτές μεταξύ εκείνης και των Ευρωπαϊκών κρατών-μελών. Η ελευθερία της μετακίνησης θα ισχύσει έως τις τελευταίες ημέρες του έτους. Μετέπειτα, οι Ευρωπαίοι πολίτες, που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να λάβουν το δικαίωμα διαμονής και εργασίας.

Τέλος, για τους Βρετανούς πολίτες που θα εγκατασταθούν σε χώρα της ΕΕ, οι διαδικασίες ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το «Brexit» δεν έχει επιφέρει προς το παρόν αισθητές αλλαγές για τους Ευρωπαίους πολίτες των κρατών-μελών της Ένωσης. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό τα κράτη να πραγματοποιήσουν σύντομα καθοριστικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα για θέματα εμπορίου και μετακινήσεων. Στις συμφωνίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σαφώς τα συμφέροντα των κρατών, τα οποία δε θα πρέπει να παραγκωνίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη.


Νικολέτα Χρυσικού

Γεννημένη στην Αθήνα το 1999, με καταγωγή από τη πανέμορφη Πελοπόννησο. Είναι φοιτήτρια 3ου έτους της Νομικής Σχολής του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, παραρτήματος του Γαλλικού Δημοσίου Πανεπιστημίου Université Paris 13, που εδρεύει στην Αθήνα. Ενδιαφέρεται κυρίως για το Δημόσιο Δίκαιο και τα Ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδιαφέρον μπορούμε να θεωρήσουμε επίσης, τη συμμετοχή της σε εθελοντικές δραστηριότητες και την αγάπη της για τα παιδιά.

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Πάριος: Ένα παράδειγμα προς μίμηση της αγάπης για τον συνάνθρωπο

Της Πωλίνας Παλλιεράκη, Στις μέρες μας, όπως όλοι μπορούμε να διαπιστώσουμε, η αναπάντεχη εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει πλήξει τον πληθυσμό σε παγκόσμια κλίμακα,...

Κένυα και Σομαλία: Έφτασε η ώρα της αποκατάστασης των σχέσεών τους;

Της Σοφίας Ζαφειροπούλου, Οι σχέσεις μεταξύ Κένυας και Σομαλίας, δύο χωρών που μοιράζονται σύνορα 700 χιλιομέτρων, επιδεινώνονται εδώ και μήνες. Τον Δεκέμβριο, η Σομαλία διέκοψε...

Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων, του Ζαν-Μισέλ Γκενασιά

Της Αγγελικής Καλοχριστιανάκη, Στην κοντινή προηγούμενη δεκαετία ένας συγγραφέας, ονόματι Ζαν – Μισέλ Γκενασιά, έκανε μια επεισοδιακή πρώτη εμφάνιση στον λογοτεχνικό κόσμο δημοσιεύοντας το πρώτο...

One year: #Brexit

By Timoleon Palaiologos, One of the most recent and, simultaneously, important developments in the European Union has been the withdrawal of the United Kingdom from...