Της Γιώτας Κοσκινά, 

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος όλο και περισσότερο για τη νέα τροπολογία που ψήφισε η Κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει μία καταγραφή και ένας έλεγχος -οικονομικός και διοικητικός- των υπαρχουσών (περί των 425) Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα. Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ΜΚΟ είναι η «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής, ΜΚΟ είναι και οι Γιατροί του Κόσμου, είναι δηλαδή -σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα- «ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητα για να απαλύνουν τον πόνο, να προωθήσουν τα συμφέροντα των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας». Όλα αυτά συνιστούν νομικά μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εξαπλώθηκαν ταχύτατα τα δίκτυα των μεγάλων δυτικών ΜΚΟ, αλλά ιδρύθηκαν και πολλές νέες ΜΚΟ. Ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης διατίθεται απευθείας από την Ε.Ε. σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον μεταναστευτικό τομέα. Η συνεισφορά των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή βοήθειας είναι σημαντική, ωστόσο σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ έχει αναπτύξει δραστηριότητα εκτός κάθε νομικού πλαισίου. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ύστερα από ελέγχους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γίνεται λόγος για 450 περίπου τέτοιες οργανώσεις με δράση αμφιλεγόμενη, που έχουν εμπλακεί στη διαχείριση του προσφυγικού χωρίς μάλιστα να έχουν ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία πιστοποίησης στο σχετικό εθνικό μητρώο ΜΚΟ.

 
Δεδομένου ότι συχνά γίνεται λόγος μέσω δημοσιευμάτων για μη πιστοποιημένες ΜΚΟ που λυμαίνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και δρουν ανεξέλεγκτα, εμποδίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους αιτούντες άσυλο, η Κυβέρνηση έφερε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή τροπολογία, με την οποία θα γίνει μία πρώτη χαρτογράφηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι ΜΚΟ που θα εμπλέκονται στο σύστημα θα είναι πιστοποιημένες. Και αυτό γιατί πρέπει να προστατευτεί το σύστημα ασύλου από ΜΚΟ που δεν λειτουργούν σωστά αλλά και να αναδειχθούν οι ΜΚΟ που πραγματικά προσφέρουν υπηρεσίες.

Με την τροπολογία που ψηφίσθηκε θα επέλθει μια τάξη στην αναρχία, ένας έλεγχος στη δράση εκατοντάδων Μ.Κ.Ο., διαφάνεια και λογοδοσία για το αντικείμενο δράσης τους, τους οικονομικούς τους πόρους και το προσωπικό που απασχολούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η ανάθεση του συντονισμού όλων των προβλεπόμενων από τον Ειδικό Γραμματέα Μ.Κ.Ο., ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση του Μητρώου, ενώ με υπουργική απόφαση θα εξειδικευτούν οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής από το Μητρώο. Η ρύθμιση προβλέπει για πρώτη φορά ως προϋπόθεση εγγραφής  των Μ.Κ.Ο. στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την καταχώρηση όλων των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτές (μελών, υπαλλήλων και συνεργατών). Κανένα πρόσωπο δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται στις δομές, ή στις ακτές, χωρίς να διαθέτει σχετική πιστοποίηση – ταυτότητα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όλες οι Μ.Κ.Ο. θα έχουν, πλέον την υποχρέωση να δηλώνουν επίσημα στο αρμόδιο Υπουργείο τόσο τα άτομα (μέλη, υπαλλήλους, συνεργάτες) που δραστηριοποιούνται για λογαριασμό τους, όσο και τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται. Τέλος, τα άτομα που θα δραστηριοποιούνται σε κάποια Μ.Κ.Ο θα πρέπει να φέρουν ταυτότητα μέλους με τα στοιχεία και την ιδιότητά τους. 

Η «τακτοποίηση» και το τέλος των «πάρτυ» που γίνονταν τα τελευταία χρόνια με τις ανεξέλεγκτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ήταν άλλη μία προεκλογική δέσμευση της σημερινής Κυβέρνησης, η οποία παίρνει σάρκα και οστά. Οι Μ.Κ.Ο δημιουργούνται και λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις για να υπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών και του δημόσιου καλού. Σε αυτό το πλαίσιο -πρέπει επιτέλους- να υπάρξει μία σαφής εικόνα για το ποιες παράγουν έργο και ποιες όχι.


Γιώτα Κοσκινά, Σύμβουλος Έκδοσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε το 2016 από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κατεύθυνση την Πολιτική Επιστήμη. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο μεταπτυχιακό με τίτλο «Πολιτική και Διαδίκτυο» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως επικοινωνιολόγος.