Της Χρυσοβαλάντου Κουτσούλη,

Πολλά άτομα που πάσχουν από χρόνιες ή και σπάνιες παθήσεις αναρωτιούνται, αν λόγω της πάθησής τους μπορούν να έχουν κάποιες διευκολύνσεις. Σήμερα, το ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία, έχει θεσπίσει ένα σύνολο νομοθετημάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων με σκοπό την ανακούφιση των ομάδων του πληθυσμού που πάσχουν από κάποια σοβαρή και ανίατη ασθένεια, με κυριότερη τη χορήγηση σύνταξη αναπηρίας.

Για την απονομή σύνταξης αναπηρίας απαιτείται είτε: α) Να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός, ήτοι 600 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη από εκείνο το έτος που κατέστη ανάπηρος ο ασφαλισμένος, β) Να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός, ήτοι 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε.

Και για τις δυο περιπτώσεις, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας είναι έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.). Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., πρέπει να τηρήσει την ακόλουθη διαδικασία.

α) Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής της.

β) Εφόσον, τα δικαιολογητικά του κριθούν από τον διοικητικό και ιατρικό προέλεγχο ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση της αίτησης και ο πολίτης παραλαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν παραλαμβάνεται η αίτηση από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.και επιστρέφονται όλα τα δικαιολογητικά.

γ) Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του στην Υγειονομική Επιτροπή.

δ) Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας. Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ), δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΔΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας, καταθέτοντας παράβολο 46,14 €. Για την εγκυρότητά της η γνωμάτευση θα πρέπει να αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια της γνωμάτευσης.Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δε χρειάζεται να ξαναπεράσουν από Υγειονομική Επιτροπή και εφόσον το επιθυμούν στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για πέντε χρόνια και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον δυο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ή

β) έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ο, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για επτά χρόνια και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ή

γ) έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για δώδεκα χρόνια ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.

Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67-79,9 % δικαιούται το 75% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες εργασίας ή 20 έτη ή η αναπηρία οφείλεται σε ψυχιατρική πάθηση, οπότε στις περιπτώσεις αυτές δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. Τέλος, ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 50-66,9% δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας. Εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά, η προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας εκδίδεται μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α.


Πηγές
  • Ν. 4387/2016
  • ΕΓΚ. Φ.8/2016
  • ΕΓΚ. 20/2016
  • efka.gov.gr

Χρυσοβαλάντω Κουτσούλη

Γεννήθηκε και κατοικεί στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας. Ασκούμενη Δικηγόρος και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για τα έτη 2016-2018. Μιλάει την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Έχει συμμετάσχει σε προσομοιώσεις διεθνούς κλίμακας και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες σχετικές με το αντικείμενο σπουδών της. Στον ελεύθερό της χρόνο πηγαίνει θέατρο, ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων και την ανάγνωση βιβλίων. Αρθρογραφεί για νομικά θέματα, κυρίως ιδιωτικού δικαίου.